Jonstrup Jazzklub inviterer til Sing Along i samarbejde med koret UNODERNE.
Torsdag 14. april 2016 kl. 19.00 i Jonstruphus


Læs mere her: Sing Along---pdf.pdf

0 Kommentarer Læs hele indlæget »

Generalforsamling

23. februar, 2016

 

 

JONSTRUP ’89 inviterer til

 

Møde med borgmesteren og generalforsamling.

5. april kl. 19.30 i Jonstruphus

 

Kl. 19.30. Borgmester Ole Bondo Christensen fortæller om visionerne for Flyvestationen og lægger op til spørgsmål og debat. Der er mange planer, men hvad forventes der at ske på kort og lang sigt. Jonstrup indbyggertal fordobles. Flyvestationen er på størrelse med Dyrehaven. De første boliger forventes bygget i 2017.

Kl. 20.00. Generalforsamling  - se dagsorden under link

0 Kommentarer Læs hele indlæget »

Fastelavn i Jonstrup

31. januar, 2016

FASTELAVN I JONSTRUP

 

SØNDAG DEN 7. FEBRUAR KL. 10.30

 

på skolens legeplads

 

Kom og slå katten af tønden med Jonstrup '89 - for alle børn og voksne i alderen 0-99 år søndag den 7. februar kl. 10.30.

Når kattedronningerne og kattekongerne er kronede, er der fastelavnsboller og kakao til alle.

Der er også en lille præmie til de to bedste udklædninger.

Da vi ingen erfaring har med antal deltagere, bliver vi nødt til at bede om tilmeldinger.

10 kr pr næse (også for de voksne der vil spise og drikke) indsættes på Mobilepay 40 19 70 95 eller konto reg 5551 konto 7926278.

Sidste tilmeldingsfrist: Torsdag 4. februar

Invitation fastelavn 2016.pdf


0 Kommentarer Læs hele indlæget »

Furesø vil spare på skolerne

3. december, 2015

Furesø kommune vil gennemføre endnu en sparerunde på skoleområdet. I år blev skolernes budget for 2016 skåret med 4.1 mio. Nu lægger Byrådet op til at haste en ekstra beskæring på 4 mio. igennem nu på onsdag. Ikke bare for 2016, men samlede besparelser og effektiviseringer på mindst 8 mio. om året frem til og med 2019.

Byrådet har pålagt Børne- og Skoleudvalget at finde 4 mio. på skoleområdet, og i den forbindelse har man fået udarbejdet en budgetanalyse fra Deloitte. Denne budgetanalyses hovedbudskab er, at der er mange penge at spare på vores skoler. Hele rapportens udgangspunkt er, at Furesøs skoler er dyrere end såkaldte sammenlignelige kommuner. 

Skolebestyrelserne på alle Furesøs skoler mener, dette er en forkert fortolkning af tallene, og at Deloittes analysen tydeligt dokumenterer, at den rene udgift til Furesø folkeskole ligger UNDER og ikke over de sammenlignelige kommuner. Det er også den virkelighed, vi møder til dagligt i skolerne. Der er eksempelvis alt for langt mellem holdtimerne og ekstra hjælp til inklusionsbørn.

0 Kommentarer Læs hele indlæget »

Endnu et særdeles velbesøgt møde vedr. fremtiden for flyvestationen.

Godt 50 Jonstrupborgere var samlet i Jonstruphus for at høre

  •  Aktuelt om planer og udfordringer. John Ingemann Allentoft,  formand for Miljø-, Plan- og Teknikudvalget
  •  Jonstrup ´89 – forslag til udviklingen. Bo Søgaard, Jonstrup ’89 Byudviklingsudvalg.
  •  Idræts-, kulturprojekter. Niels Plum, tovholder og Flyprojekt ved Søren Pedersen

Det var velforberedte og informative oplæg, der var en fin debat.

I forbindelse med Johns oplæg, fik vi et indtryk af, hvor vores høringssvar imødekommes.

8 Kommentarer Læs hele indlæget »

 

Jonstrup 89 inviterer til borgermøde om Jonstrup og Flyvestationen.

 Hvornår sker der noget – og hvad sker der?  Et par timer med oplæg, information, spørgsmål og idéer.

 Tirsdag 24. november 2015 kl. 19.30 i Jonstruphus

  •  Aktuelt om planer og udfordringer. John Ingemann Allentoft,  formand for Miljø-, Plan- og Teknikudvalget
  •  Jonstrup ´89 – forslag til udviklingen. Bo Søgaard, Jonstrup ’89 Byudviklingsudvalg.
  •  Idræts-, kultur- og fly-projekter. Niels Plum, tovholder.

 

 Jonstrup ’89 - bestyrelsen

 Per K. Larsen, formand

 

Følg med på: www.jonstrup89.dk

 

0 Kommentarer Læs hele indlæget »

Mindeord

17. november, 2015

Mindeord ved Steen Rosenboms død

 

Der er med stor sorg, at vi har modtaget meddelelsen om Steen Rosenboms alt for tidlige død.

Steen var et meget vidende og engageret menneske som har haft stor betydning for udviklingen af Jonstrup og Furesø. Han var i 1990'erne formand for skolebestyrelsen på Ll. Værløse skole og stærkt medvirkende til, at Jonstrup bevarede den vigtige lokale indskolingsordning.

Senere var Steen en betydende faktor i lokalforeningen Jonstrup'89, flere år som formand. Steen kunne med sin store viden om, hvorledes en kommunalforvaltning fungerer sikre, at de lokale sager blev håndteret ordentligt i kommunen, og at Jonstrup'89 er blevet en respekteret høringspartner.

Steen var også stærkt medvirkende til opbygningen af Lokalsamfundenes Samvirke i Furesø, hvor Furesøs mange lokalsamfund har fået en stærk stemme.

Vi vil savne Steens venlige og imødekommende væsen, og at han med sit klare og kompetente overblik var borgernes, Jonstrups og lokalsamfundenes talerør over for kommunen.

Ære være hans minde

Ole F. Holleufer og Per Kl. Larsen, tidligere og nuværende formand for Jonstrup 89.

6 Kommentarer Læs hele indlæget »

Hej

Jeg har besluttet at aflyse loppemarked, da der kun var to stadeholdere der meldte sig. Og den ene trak sig igen :-)

Så man skal nok have et større markedsføringsapparat i gang en anden gang, eller så er der bare ikke rigtig stemning for lopper i Jonstrup!

 

På J'89 vegne

Henriette Saarup

0 Kommentarer Læs hele indlæget »

Jonstrup '89 lægger hus til loppe- og byttemarked den 22. november kl.10-12.

 

Kom og sælg, eller byt, dine fejlkøb, legetøj, smukke glas, tegneserier, børnebøger, tøj og alt andet!

Eller kom og køb kalendergaver og gode bøger til den lange vinteraftener og få en hyggelig sludder med naboer og bekendte fra området :-)

Det er gratis at få en stand, du skriver bare en mail til hsaarup@jonstrup89.dk.

Huset vil være åbent for standholdere fra kl. 9.30.

Vi glæder os til at se dig!

med venlig hilsen

Henriette

4 Kommentarer Læs hele indlæget »

Naturstøttepunkt Hjortøgaard opsøger den 1. november på en 2-timers gåtur markante træer og andet mellem stierne i Præstesøfredningen. Hvem kender de store piletræer i området? Hvem ved hvor felthangaren er? Hvor tårnfalken har redekasse? Hvor tyskernebeskyttelsesrum og løbegrave er? Hvem har dyr på græs? Dette og meget mere vil vi gå på opdagelse i, når Naturstøttepunktets bestyrelsesmedlem Anna Bodil Hald guider gennem området – mellem stierne. Anna Bodil vil desuden fortælle om Naturstøttepunkt Hjortøgaard og vise Naturstuen frem.

Mødested: P-plads for enden af Sandet kl. 13.

Alle er velkomne. Turen er ikke egnet for gangbesværede.

Opslag:

Tur mellem stierne_plakat.pdf

0 Kommentarer Læs hele indlæget »