0 Kommentarer Læs hele indlæget »

 

Dialogmøde om

Spireflaget ved Krudthuset

tirsdag den 6. juni 2017 kl. 19.00-20.30 i Kantinen på Egeskolen,

Jonstrupvangvej 150 D, 3500 Værløse

 

Efter længere tids debat blandt interessenter i lokalområdet om flagning med Spireflaget fra flagstangen på Krudthusets legeplads inviterer Furesø Kommune, Center for Børn og Skole til dialogmøde.

 

Ambitionen for mødet er, at vi kan have en direkte dialog mellem interessenterne, der afdækker de forskellige interesser i sagen og afsøger muligheden for at finde et kompromis, så Spireflaget ikke fremadrettet er anledning til uoverensstemmelser i lokalområdet.

 

Mødet ledes af Per Udesen, chef for Center for Dagtilbud og Skole. Karin Langendorf, chef i Plan og Byggeafdelingen, vil være med på mødet for at besvare spørgsmål af teknisk karakter.

 

Til mødet er inviteret:

-      forældre til børn i Krudthuset,

-      beboerforeninger i Jonstrup

-      de nærmeste naboer til Krudthuset

Fra Furesø Kommune deltager Pia Rosa Jørgensen, daglig leder af Krudthuset, chef for Center for Dagtilbud og Skole Per Udesen, Plan- og Bygchef Karin Langendorf, teamleder for Bæredygtighed og Klima Stine Rahbek og konsulent Stine Wisler Borre.

 Mødet er åbent for Jonstrup-beboere. Tilmelding til dialogmødet bedes ske til Stine Wisler Borre på swra@furesoe.dk.

 

Venlig hilsen

 Per Udesen

Chef for Center for Dagtilbud og Skole


 

 


Børne Sankt Hans

31. maj, 2017

Børne Sankt Hans 2017 (2).jpg


Foredrag af Henning Kirk

31. maj, 2017

Søndagsoplæg Jonstrupsamlingen søndag d. 11. juni 2017 kl. 14

Hvad en vandrebog kan fortælle

-  Henning Kirk beretter om sin far, Bjarne Kirk, og seminariekammeraterne på Jonstrup fra 1930

Untitled-1.jpg


Sød hund i snor

7. maj, 2017

0 Kommentarer Læs hele indlæget »

Efter at være bortkommet igennem flere år, er kanonkuglen der stammer fra da København blev bombet af Englænderne i året 1807, nu kommet på plads!

 

0 Kommentarer Læs hele indlæget »

Søndagsoplæg i Jonstrupsamlingen søndag 7. maj kl 14 handler om at gå i skole i det gl. Værløse se mere skolebørn1.jpgSøndagsoplæg 7.5.2017 i Jonstrupsamlingen.pdf

0 Kommentarer Læs hele indlæget »

Dagsorden m.m.

2. april, 2017

JONSTRUP ’89 inviterer til

Borgermøde  og generalforsamling

4. april kl. 19.30 i Jonstruphus

 

Kl. 19.30. Specialkonsulent Charlotte Mølgaard fortæller om Naturstyrelsens planer for Flyvestationen og landskabsarkitekt Marie Thing giver ideer til indretning af Jonstrup Torv. Der er plads til spørgsmål og debat.

 

Kl. 20.30. Generalforsamling med flg. dagsorden: Dagsorden med bemærkninger

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning.
 4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
 5. Indkomne forslag behandles.
 6. Forelæggelse af budget til godkendelse. Herunder fastsættelse af kontingent
 7. Valg:
  1. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Valg gælder for 2 år.
  2. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  3. Valg af revisorer og revisorsuppleanter, der vælges for 1 år.
 8. Eventuelt.

NB. Generalforsamlingen er kun for medlemmer. Det koster kr. 50 årligt  pr husstand. Du kan betale ved indgangen, hvis du ikke er medlem 

0 Kommentarer Læs hele indlæget »

’Jonstrup Torv’ på borgemøde 4. april 2017

Læs mere om borgermødet der bliver afholdt på J89 generalforsamlingsdag, indlæg af Bo Søgaard

Som PDF Fil 

Udviklingsforslag Jonstrup Torv PDF

 jonstruptorv.jpg


0 Kommentarer Læs hele indlæget »

Arven efter Dansk Skolemuseum

28. februar, 2017

Kære Alle

så er der en enestående mulighed for et foredrag nu på søndag

Arven efter Dansk Skolemuseum

Søndagsoplæg i Jonstrupsamlingen

søndag d. 5. marts 2017 kl. 14

0 Kommentarer Læs hele indlæget »