Søge Resultat

Flexbus til Værløse

I forbindelse med omlægningen af Bus 152 har vi kritiseret forringelsen af betjeningen af Bymidten og Værløse Station for specielt gangbesværede. For at imødegå denne kritik har m… http://www.jonstrup89.dk/blog/flexbus-til-vaerlose/

Høringssvar Trafikplan 2013-2017

Nogle borgere har endvidere udtrykt bekymring for støj og forurening fra Perimetervejen, særlig for beboerne i i Bringetoften 2-12 og Bringevænget 109 og 115. Disse ejendomme lig… http://www.jonstrup89.dk/blog/horingssvar-trafikplan-2013-2017/

Borgermøde om Trafikplan 2013-2017

1 oktober kl 19:30 i Jonstruphus. Furesø Trafikplan 2013-2017 er i høring indtil 3. oktober og Jonstrup '89 afholder derfor borgermøde, hvor vi vil diskutere bestyrelsens forsl… http://www.jonstrup89.dk/blog/borgermode-om-trafikplan-2013-2016/

Debat om fremtidig trafik på flyvestationen

Deltag her i debatten omkring trafik på på flyvestationen. Vi opfordrer endnu engang folk til at læse om kommunens hidtidige planer og landsplandirektivet for området. Flyve… http://www.jonstrup89.dk/blog/debat-om-fremtidig-trafik-pa-flyvestationen/

Nyt busnet i Værløse fra 21. okt. 2012

Nyt busnet i Værløse fra 21. okt. 2012
Fra den 21. oktober 2012 kommer der et nyt og bedre busnet i Furesø Kommune. Det betyder, at der kommer 20-minutters drift mellem Kirke Værløse og Værløse i myldretiden plus to ny… http://www.jonstrup89.dk/blog/nyt-busnet-i-vaerloese-fra-21-okt-2012/