Søge Resultat

Høringssvar Trafikplan 2013-2017

Nogle borgere har endvidere udtrykt bekymring for støj og forurening fra Perimetervejen, særlig for beboerne i i Bringetoften 2-12 og Bringevænget 109 og 115. Disse ejendomme lig… http://www.jonstrup89.dk/blog/horingssvar-trafikplan-2013-2017/

Høringssvar "Forslag til Kommuneplan 2013"

Jonstrup'89 høringssvar vedr. "Forslag til kommuneplan 2013"
Jonstrup'89 høringssvar vedr. "Forslag til kommuneplan 2013" "Angående Hæfte 2: Rammer for lokaplanlægningen, Område 16 "Flyvestation".  Jonstrup'89 forstår at boligområderne… http://www.jonstrup89.dk/blog/horingssvar-forslag-til-kommuneplan-2013/