Fremtidens kollektive trafik i Jonstrup

Furesø kommune har lavet "Udviklingsplan for den kollektive trafik i Furesø kommune", som er i høring indtil 17. juni 2022. Læs og forstå planen ved klik på billedet herunder. J89 vil kommentere, så har du hurtige kommentarer til os, benyt da venligst facebook.

Kollektiv trafik.jpg  

 


Sikre skoleveje i Jonstrup

Udvalget for Natur og Miljø vedtog på mødet 11. maj 2022 rapporten "Inspirationskatalog for sikre skoleveje for Furesø kommune" . Der er 4 inspirationsidéer vedrørende sikker skolevej til Jonstrup skole, som du kan læse ved klik på billedet herunder. J89 vil kommentere, så har du hurtige kommentarer til os, benyt da venligst facebook.

Sikre skoleveje.jpg

 


Sikre veje i Jonstrup

Ligeledes på møde 11. maj 2022 vedtog Udvalg for Natur og Miljø rapporter og initiativer omkring sikre veje generelt i kommunen. Du kan læse det fulde referat af udvalgsmødet og se rapporter med bilag her.  Ved klik på billederne herunder finder du uddrag, der er relevant for Jonstrup. 

Trafiksikkerhedsinspektion.jpg     Signalscreening.jpg

 


Borgerundersøgelsen

HUSK: Borgermøde tirsdag 17. maj 2022 kl. 19:00 

Læs resultatet af Borgerundersøgelsen her og vær klædt på til Borgermødet

SurveyMonkey har genereret grafisk af svarene, som du kan se og downloade her.
Du kan også læse tilfredsheds-udsagn her
- og de mere forbeholdne udsagn her.

På Borgermødet gennemgår Jonstrup '89s arbejdsgruppe resultaterne fra undersøgelsen. Helt usædvanligt fremlægger vi forud for mødet de slides, der vil blive benyttet. Du kan finde dem her

Slide-bånd.jpg

 


Helhedsplanlægning i Jonstrup
Borgermøde 17. maj 2022

Crowd.png

Furesø byråd har vedtaget mulighed for en projektgruppe ("Projektgruppen") til planlægning af Jonstrups sammenhængende udvikling med fokus på infrastruktur, skole, byudvikling mv.

Jonstrup '89 har i slutningen af marts uddelt flyer i alle postkasser i byen, hvor alle husstande fra Jonstrupvangvej mod øst til Filmhusene i vest er inviteret til Jonstrup '89s borgermøde 17. maj. Samtidig blev alle opfordret til at svare på borgerundersøgelsen, der skal danne grundlag for borgernes overvejelser og input til til Jonstrup '89s og Projektgruppens arbejde for bydelens udvikling.

Borgerundersøgelsen, der sluttede 1. maj, har resulteret i mere end 200 besvarelser. Det svarer til ca. 25% af husstandene i Jonstrup, hvilket vi er meget tilfredse med. Men borgerundersøgelsen kan ikke stå alene. Den peger meget fint på prioriteter, ønsker og muligheder og er et godt grundlag til videre afklaringer og drøftelser.

Bestyrelsens arbejdsudvalg vil udsende et kort opkog af borgerundersøgelsen forud for mødet, så deltagerne kan være 'klædt på' til at kunne deltage i drøftelserne.  


 Skærmbillede 2022-05-16 111448.jpg

 


Nabohøring om Erhvervsområde Walgerholm

Jonstrup '89 har modtaget naboorientering vedr. ønske om opstilling af containere i randområderne ved erhvervsområdet Walgerholm i Jonstrup i modstrid med Lokalplan 23. Jonstrup '89 har afholdt møde med forvaltningen og forsøgt at vurdere konsekvenserne ved at dispensere fra lokalplanen.

Skærmbillede 2022-05-16 102209.jpg 

I stedet for at opponere - eller anerkende - dispensationsønsket, har Jonstrup '89 opfordret forvaltning og politikere til i samarbejde med virksomhederne at revurdere det samlede lokalplanområde mht. de enkelte parcellers overholdelse af lokalplanen. Dette i bestræbelserne på både at sikre lokalplanens intentioner og at imødekomme virksomhedernes behov.

Se lokalplanen her
Se kommunens naboorientering her
Se Jonstrup '89s høringssvar her


Jonstrup '89s generalforsamling 2022

Læs referat af generalforsamlingen her

Læs omtalen fra borgermødet forud for generalforsamlingen her  

 


Nabohøring vedrørende kirkegården

 Jonstrup '89 har fremsendt høringssvar vedr. kirkegårdens dispensationsansøgning. Høringssvaret er udarbejdet efter afklarende samtaler med naboerne. Se naboorienteringen her, og høringssvaret her. Grundet kort tidsfrist og andre presserende opgaver har det ikke været muligt at fremlægge udkastet til høringssvar forinden. 

Tværsnit.jpg