Jonstrup '89 Informerer

Du er velkommen til at kommentere de enkelte indlæg. Send en email til Bo (bos@jonstrup89.dk)

   Update på føljeton'en: Jonstrup ’89 har siden januar 2020 forgæves anmodet Furesø kommune om dialog i udviklingen af Søndre Vagt-området med henblik på at søge lokalplanens formål og principper overholdt. Kommunen har afvist og negligeret Jonstrup ’89s anmodninger og har nu i princippet godkendt HusCompagniets projekt, som også har kunnet læses i Furesø Avis 13. januar 2021.  Efter drøftelse med advokat med speciale i planlovgivningen er Jonstrup ’89 bekræftet i, at projektet afviger væsentligt fra og er i strid med lokalplanens formålsbestemmelse og udstykningsprincipper. På det grundlag har Jonstrup ’89 d.d. indsendt endelig klage over byggeriet til Planklagenævnet. Klagen kan læses i sin helhed her.  Jonstrup '89s indsigelse fra januar 2020 kan læses her  Jonstrup '89s indsigelse fra oktober 2020 kan læses her  Jonstrup ’89 modtager fortsat - og med tak - henvendelser, der støtter op om bestræbelserne på at sikre lokalplanen overholdt.