grønt Logo.gif                    Stem.JPG                  Furesø.JPG

Politisk enighed om, at Jonstrup skal have et boost!

På Jonstrup ’89s velbesøgte valgmøde søndag eftermiddag 24. oktober 2021 i Jonstruphus erkendte kandidaterne til kommunevalget, at der skal investeres målrettet i Jonstrups udvikling.

Udvikling af Jonstrup skole blev fra alle sider af det politiske spektrum sikret høj prioritet. Ikke blot med udvidelse til 3. klasse pr. 1. maj 2022 i midlertidige pavilloner. Men også fremover med en permanent skole i høj kvalitet op til 5. klasse som bydelens sociale base.

Læs mere .......

IMG_20211024_160103 reduc.jpg

 Fra venstre: Lisa Thomsen (D), Jesper Larsen (V), Eddi Meyer (A), Hanne Juel (Å), Øjvind Visholm (Ø), Egil Huldgaard (C), Søren Bronee Bronér, Tine Hessner (B) og Jesper Dyhrberg (F) 


   Gavlskellinjer.jpg

SøndreVagt-sagen: Status primo august 2021

J89 indgav ny klage over den ulovlige dispensation i overensstemmelse med nyhedsbrevet primo juni. Den nye klage kan læses i endelig form her. Efter planlovsfaglige konsultationer valgte vi at supplere den første klage (fra januar 2021) med to anbringender, som kan læses her, hvorefter vi reviderede pixi-udgaven over klagesagen.

Begrundet med "administrative prioriteringer" var Furesø kommune meget lang tid om at fremkomme med redegørelse til Jonstrup '89s klage. Da den endelig blev fremlagt var den fejlagtige og på flere områder ikke-koordineret med Jonstrup '89 klagetemaer. Det betød, at vi fandt anledning til at korrigere kommunens redegørelse med skrivelse af 1. oktober 2021, som du kan læse her.