Slut efterårsferien med at udfordre vore kandidater til Byrådet

- Hvornår kommer udvidelsen af Jonstrup skole?
- Hvor skal idræts- og kulturforeningerne i Jonstrup være?
- Hvad gør vi for trafiksikkerhed og busser?
- Hvordan sikrer vi at Flyvestationen bliver et fristed for alle?
- og meget, meget mere

Læs pressemeddelelsen her.
Kom med dine spørgsmål og forslag til byrådskandidaterne:

Eddi Meyer (A), Jesper Dyhrberg (SF), Egil Huldgaard (K), Tine Hessner (R), Jesper Larsen (V), Lisa Thomsen (Nye Borgerlige), Hanne Juel (Alt.) og Øjvind Visholm (Ø)

Portrætter.jpg

 


   Gavlskellinjer.jpg

SøndreVagt-sagen: Status primo august 2021

J89 indgav ny klage over den ulovlige dispensation i overensstemmelse med nyhedsbrevet primo juni. Den nye klage kan læses i endelig form her. Efter planlovsfaglige konsultationer valgte vi at supplere den første klage (fra januar 2021) med to anbringender, som kan læses her, hvorefter vi reviderede pixi-udgaven over klagesagen.

Begrundet med "administrative prioriteringer" var Furesø kommune meget lang tid om at fremkomme med redegørelse til Jonstrup '89s klage. Da den endelig blev fremlagt var den fejlagtige og på flere områder ikke-koordineret med Jonstrup '89 klagetemaer. Det betød, at vi fandt anledning til at korrigere kommunens redegørelse med skrivelse af 1. oktober 2021, som du kan læse her.