2021-12-29 - Tekst til workshops i Jonstrup.JPG 


  Gavlskellinjer.jpg

Søndre Vagt:
Planklagenævnet giver J89 medhold i klage over udstykning og ophæver Furesø kommunes godkendelse.   

Jonstrup '89 modtog 23. december 2021 Planklagenævnets afgørelse i den påklagede udstykning for HusCompagniets bebyggelse Søndre Vagt. Planklagenævnet præciserer, at HusCompagniets udstykning af naboskel er i modstrid med Lokalplan 119 og ophæver Furesø kommunes godkendelse heraf. Læs kendelsen her.

Det er Planklagenævnets vurdering, at lokalplanens udstykningsprincipper, der skaber 'kiler' i form af fællesarealer mellem og ved siden af husrækkerne, har bindende virkning. Hermed er det fastslået, at HusCompagniets inddragelse af disse 'kiler' til private parceller er i modstrid med lokalplanen jfr. figuren herover. 

Furesø kommune har under klageprocessen erkendt, at Jonstrup '89s klage var berettiget, og har trods indsigelser dispenseret fra lokalplanens udstykningsprincip. Planklagenævnet slår med belæg i den verserende klagesag fast, at Furesø kommune ikke havde kompetence til denne dispensation. Planklagenævnets afgørelse om dispensationens lovlighed afventes senere i 2022.