Jonstrup '89 Informerer

Du er velkommen til at kommentere de enkelte indlæg. Send en email til Bo (bos@jonstrup89.dk)Til de mange, der skal med bil ud af og ind til Jonstrup, kan vi fortælle, at 'omløbstiderne' på lysreguleringen afstemmes bedst muligt med behovet. Vi har modtaget orientering fra kommunens anlægsafdeling, hvorfra bl.a. følgende fremgår:

Arbejdet starter på mandag den 23. november, og vi regner med at være færdige i starten af marts 2021.

Vi går i gang med fase 1, som er hele den side som vender ind mod Walgerholm industriområde. På denne strækning skal vejen udvides lidt og busstoppestedet skal flyttes til en ny position og der laves et fortov frem til stoppestedet. I forbindelse med dette arbejde vil de to eksisterende busstoppesteder ”Jonstruphøj” blive flyttet længere ned mod Jonstrupvænge.

Vi går ikke i gang på den anden side af vejen, før vi har fået alle vores tilladelser og godkendelser eller før vi har indgået den endelige aftale om køb af lidt jord.

Vi etablerer rundkørslen for at få sat hastigheden ned på Jonstrupvangvej og for at få en mere smidig afvikling af trafikken i krydset, særligt da den sydlige del af flyvestationen er ved at være udbygget og der kommer flere og flere biler der skal den vej ud. Dertil er et af hovedformålene at gøre krydsningen af Søhusvej mere sikker for cyklister langs Jonstrupvangvej.

I byggeperioden vil der blive opsat lyssignaler på Jonstrupvangvej og Søhusvej, fordi den ene vejbane  på Jonstrupvangvej vil blive spærret. Vi ved at det kan give generende køer på Jonstrupvangvej, særligt i myldretrafikken om morgenen og muligvis også om eftermiddagen. Vi  overvåger trafikken i perioder og optimere lysreguleringen løbende for at forsøge at nedsætte kødannelser. For at undgå for meget kødannelse vil vi også opfordre folk til at køre en anden vej, hvis  det er muligt.


Der var en overvældende stor interesse for borgermødet, mere end 80 mennesker var mødet op. Der var ikke engang stole til alle.

Mødet varede fra 19.00 til ca 21.00.

Det var utrolig dejligt at se det store fremmøde.

 

John Allentoft, formand for MPT udvalget bød velkommen, og herefter overtog Direktør Niels Thygesen.

Bagefter var der kommentarer og spørgsmål fra salen, som Niels besvarede nogle af.

Læs notater her:

Referat fra Borgermøder 18 november.docx

Nu fortsætter skriveudvalget med at lave høringssvar - se om denne proces andetsteds på hjemmesiden.

0 Kommentarer Læs mere »

Kommunen har udarbejdet udkast til Lokalplan 119, der omfatter udbygning af Jonstrup på området bag Egeskolen/Jonstrup skole.
Den 18. november vil kommunen indkalde til borgermøde om Lokalplanen - nærmere detaljer følger.

Lokalplan 119 er på vej i høring, men J89 har været involveret et stykke tid - og har både mødt kommunen og kommenteret på udkastet overfor forvaltningen og medlemmerne af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget.

Måske så du også plancherne til Jonstrup Jazzfestival?

Her finder du lokalplanen, J89 kommentarer osv

 

0 Kommentarer Læs mere »

Her følger kommunens invitation til Borgermøde om planforslag:


Furesø Byråd har vedtaget et forslag til lokalplan for et byområde med nye boliger i det nordlige Jonstrup. Derfor inviterer Furesø Kommune til borgermøde om planforslaget:

Tirsdag d. 18. november 2014 kl. 19.00 i Jonstruphus,

Jonstrupvangvej 159.

På borgermødet vil Furesø Kommune præsentere lokalplanforslaget, der er i offentlig høring frem til 13. januar 2015. 

 

0 Kommentarer Læs mere »

På forberedelsesmødet den 4. november blev der nedsat et "udvalg", der har bolden med det videre arbejde med lokalplan 119.

Her følger det foreløbige forslag til videre proces:

"Udvalget" har til opgave, at finde nogle fællesnævnere og konkrete forslag til ændring af lokalplanen.

Forslaget skal bygge på kommentarerne fra mødet den den 4.nov og på baggrund af kommunens argumentation og fremlægning. Altså først lytte til argumenterne - herefter formuleres forslagene.

Forslagene lægges på jonstrup89.dk, idet der samtidigt inviteres endnu et lokalt borgermøde (9. december), hvor forslaget til høringssvar fremlægges mhp at afveje, om der er opbakning til det, før det sendes til kommunen.

Alternativt beslutning om, hvad vi gør, såfremt det ikke er muligt

0 Kommentarer Læs mere »

Kom til Fri-Luft-Liv 2014

Alle er velkomne til friluftsfesten Fri-Luft-Liv 2014 på Flyvestation Værløse

Tirsdag 24. juni 2014 mellem kl. 12.00-16.00

Her vil miljøminister Kirsten Brosbøl præsentere ”Friluftslivets idékatalog”.

 

0 Kommentarer Læs mere »

Invitation til generalforsamling i Jonstrup89. Mandag den 28.april kl. 19.30 i Jonstruphus.

Jonstrup '89 fylder 25 år og i den anledning er der fællesspisning inden selve generalforsamlingen.

0 Kommentarer Læs mere »

11. marts blev der afholdt møde i den følgegruppe Naturstyrelsen har nedsat vedr. den grønne kile på Flyvestationen.

Læs referatet her:

Referat 3. Møde 

Referat 2. Møde 

Læs mere om Idestorm og Åbent Hus

0 Kommentarer Læs mere »

Se den vedhæftede fil for at se den fulde opsummering af workshop den 16. januar vedr. den grønne kile på Flyvestation Værløse.

flgegruppe_flyvestation_v2.docx

 

0 Kommentarer Læs mere »

Indbrud i Jonstrup

29/12 2013

Vi har på det seneste oplevet en del indbrud her i Jonstrup.

Vi har modtaget følgende skrivelse fra Nordsjællands Politi, med lidt inspiration til hvordan man kan sikre sig.

Julehilsen fra Nordsjællands politi

0 Kommentarer Læs mere »

julebazartr.jpg

 

Sted:             Jonstruphus
Åbningstid:     Kl. 10.00 - 16.00.
Dato:             Søndag den 1. december, 2012
Arrangør:        Jonstrup 89

 

1 Kommentar Læs mere »

Søndag den 10. november kl 14.00 inviterer Jonstrup89 til vælgermøde i Jonstruphus.

Vi håber på stor tilslutning fra borgere i Jonstrup. Det bliver interessant at høre, hvad politikerne har af tanker og idéer for de næste fire år i byrådet. Og det bliver rigtig spændende, når vi borgere kan gå dem på klingen og også få lejlighed til at stille spørgsmål ud fra Jonstrups interesser.

0 Kommentarer Læs mere »

Flyvestation Værløse har fået nye ejere pr. 1. oktober 2013, og det markeres med et festligt arrangement torsdag den 24. oktober.

Læse mere her.

0 Kommentarer Læs mere »

Kommunen har afsat midler til forskønnelse og vedligehold forskellige steder i kommunen, og nu er turen kommet til Jonstrup!
Vi har allerede nydt de flotte bede med stauder og græsser langs Måløv Parkvej, og nu går de straks i gang med pladsen foran Jonstruphus.

1 Kommentar Læs mere »

Trafikafviklingen fra Flyvestationens arealer med den nye anvendelse må præciseres. Jonstrup'89 ønsker præciseret  at trafik fra nyt boligområde m.m. afvikles via Jonstrupvangvej og ikke gennem sydporten.

Trafik fra erhvervsområdet ved Måløv bør også i fremtiden afvikles gennem den nuværende adgang og der gives kun adgang til Perimetervejen gennem sydporten mod Jonstrup for lette trafikanter.

Vi har ved tidligere høringssvar gjort opmærksom på, at vi mener Perimetervej bør lukkes mellem filmby og boligområde.  Formålet hermed er, ikke at lade tung erhvervstrafik køre på Perimetervej. Med denne løsning undgår man også, at Perimetervej bliver gennemkørselsvej for trafik fra Frederikssundvej (Jungshøjvej) mod Værløse, Farum etc.

0 Kommentarer Læs mere »

1 oktober kl 19:30 i Jonstruphus.

Furesø Trafikplan 2013-2017 er i høring indtil 3. oktober og Jonstrup '89 afholder derfor borgermøde, hvor vi vil diskutere bestyrelsens forslag til høringssvar. Vi har specielt bemærkninger omkring trafik afvikling på perimetervej og offentlig transport.

Til borgermødet er der repræsentanter fra Kommunen, der fremlægger trafikplanen samt svarer på spørgsmål.

Trafikplan 2013-2017

1 Kommentar Læs mere »

I det følgende fremlægges en række faktuelle punkter omkring planerne for afviklingen af trafikken til de nye beboelsesområder i syd på Flyvestation Værløse.

3 Kommentarer Læs mere »

Jonstrup'89 høringssvar vedr. "Forslag til kommuneplan 2013"

"Angående Hæfte 2: Rammer for lokaplanlægningen, Område 16 "Flyvestation". 

Jonstrup'89 forstår at boligområderne 16B2 og 16B3 samt erhvervsområde 16B3 skal betjenes af den sydlige del af perimetervejen.  Det er ikke entydigt, hvad der forstås med "den sydlige del af perimetervejen". Men Jonstrup'89 ønsker at gentage, at vi bestemt ikke ønsker at trafikken fra perimetervejen ledes ud gennem Sydporten og gennem Jonstrup. Hvilket der ud fra kortet i Hæfte 1: Hovedstruktur, side 75, heller ikke ser ud til er meningen, idet der her er vist en "udbygning" af perimetervejen ud til Jonstrupvangvej.
Vi forventer at inddrages i det kommende arbejde med lokalplaner for området, hvor vi regner med at man fastlægger mere detaljerede planer, f.eks. fartbegrænsning og seriøse chikaner på perimetervej."

611 Kommentarer Læs mere »

16., 17. og 18 august.

Arrangør Jonstrup Jazz
www.jonstrup-jazz.dk

Se programmet her

0 Kommentarer Læs mere »

Søndag den 23. juni, kl. 14 - 16

Sted: ved bålpladsen på skolen.

Kl. 14.00 Kom og bag et snobrød

Kl. 15 Bål tændes, der laves en sangleg og vi synger midsommervisen.

0 Kommentarer Læs mere »

Herved indkaldes der til generalforsamling i Jonstrup 89.J89Logo.png

Torsdag den 18. april 2013 kl. 19.30 i Jonstruphus.

Kom og hør om den nye dagligvarebutik.

Rema 1000 vil indlede mødet med en orientering om den nye butik i Jonstrup.

Dagsorden ifølge vedtægterne

Bestyrelsen

0 Kommentarer Læs mere »

0 Kommentarer Læs mere »

Tusind tak til børn og voksne for det flotte skilt på vores skole.

Forændrenetværk for Jonstrup Skole.

0 Kommentarer Læs mere »

Se Januar 2013 informations brev her:

Informationsbrev Januar 2013.

Hvis du vil modtage en mail når vi har nyheder fra Jonstrup, så tilmeld dig vores mailing liste.

15 Kommentarer Læs mere »

Så er forslaget om dagligvarebutik i Jonstrup sendt i offentlig høring fra den 15. januar og frem til den 12. marts 2013.

Forslag til Lokalplan 114 med Kommuneplantillæg nr. 8 – Dagligvarebutik i Jonstrup

I det følgende har Heidi Storck, Byrådsmedlem (S) skrevet lidt om forløbet.

0 Kommentarer Læs mere »

julebazartr.jpg

Sted:             Jonstruphus
Dato:             Søndag den 2. december, 2012
Åbningstid:     Kl. 10.00 - 16.00. 

3 Kommentarer Læs mere »

Som man har kunnet læse i lokalavisen måtte de gamle asketræer langs Jonstrupvej fældes på grund af svamp. Ifølge kommunes gartnere er de nu erstattet af Ungarske Ege.

0 Kommentarer Læs mere »

Åbningsdagen bliver fejret med blandt andet taler, dragebygning, hyrdehundeopvisning samt fortællinger om området af lokalkendte og brugere. Arrangementet er gratis og finder sted søndag den 25. november kl. 10.00 – 13.00. Der er parkering og indgang for enden af vejen Sandet i Kirke Værløse. Fra den 26. november 2012 åbnes der op for alle indgangene til flyvestationen.

Læs mere på kommunens hjemmeside

Fra lokalavisen

0 Kommentarer Læs mere »

Som del af en bustur med "De Hemmelige Helte" kan man komme til åbent hus på Filmstationen den 15. november.

Tilmelding og mere info her

0 Kommentarer Læs mere »

Fra den 21. oktober 2012 kommer der et nyt og bedre busnet i Furesø Kommune. Det betyder, at der kommer 20-minutters drift mellem Kirke Værløse og Værløse i myldretiden plus to nye servicebusser. Samtidig omlægges enkelte af de eksisterende linjer.

Læs mere på http://www.furesoe.dk/Forside/Nyheder/2012/Oktober/NytBusnetIVaerloese.aspx

2 Kommentarer Læs mere »

Sted: Jonstrup Skole
Data: Onsdag den 3. Oktober
Tid:    Kl 17 - 18

1 Kommentar Læs mere »

Er du visiteret til hjemmehjælp? Kommunen har godkendt, at private firmaer fra den 1. oktober 2012 kan vælges af visiterede borgere til at yde praktisk hjælp og personlig pleje.

Læs mere på http://www.furesoe.dk/Forside/Nyheder/2012/Oktober/NyeHjemmehjaelpsleverandoerer.aspx

1476 Kommentarer Læs mere »

Sted: Jonstruphus
Dato: Onsdag den 12. september, 2012
Tidspunkt: Kl. 20.00 - 21.30.

 

1 Kommentar Læs mere »

Referat af møde i miljø-, teknik- og erhvervsudvalget, dato 6.09.2012:

Se link:

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=furesoe07&page=document&docId=67088&ItemId=67090

1 Kommentar Læs mere »

17 - 19 august afholdes der Jonstrup Jazz Festival

Se mere her

0 Kommentarer Læs mere »

Vandhandleplan

28/6 2012

Møde i interessegruppe: Vandhandleplan, Furesø 2012: Torsdag den 28. juni 2012 kl. 20.30 i Jonstruphus

Emne: Fritlægning af rørlagte åer og å-forbedringer i Jonstrup.

Høringsmateriale

1 Kommentar Læs mere »

Møde i interesse gruppe: Trafik, miljø og flyvestation: Tirsdag den 26. juni 2012 kl. 19.30 i Jonstruphus

Emne: Info om generelle sager i gruppen.

0 Kommentarer Læs mere »

Sankt Hans

23/6 2012

Børne Sankt Hans i Jonstrup

Lørdag den 23. juni kl 16 blev der afholdt børne Sankt Hans ved bålpladsen på skolen.

Vi vil gerne sige tak til alle der deltog og benytte lejligheden til at opfordre alle til at blive medlem af Jonstrup 89 hvis de ikke er det, så vi fortsat kan holde liv i vores lokalmiljø.

Se billederne og skriv gerne en kommentar til arrangementet.

3 Kommentarer Læs mere »

Dagligvarebutik i Jonstrup!

Borgermøde i Jonstrup blev holdt
torsdag
D. 3.
November 

 

Referat om daglivarebutik mødet HER

0 Kommentarer Læs mere »