Home > Blog > Vandhandleplan

Vandhandleplan

Indlæg af anders den 28. juni, 2012

Møde i interessegruppe: Vandhandleplan, Furesø 2012: Torsdag den 28. juni 2012 kl. 20.30 i Jonstruphus

Emne: Fritlægning af rørlagte åer og å-forbedringer i Jonstrup.

Høringsmateriale

Kommentarer:

Skrevet af Anne den
Vandhandleplanen i Furesø Kommune? Hym, synes generelt godt om åer, men ikke når der som her, ikke tages hensyn til Jonstrup som by. En del af byen er lagt langs den åbne naturlige å, med dets charmerende præg. Hvad angår fritlæggelse af rørlagte åer, er jeg specielt ked af, at man har lavet en linieføring af en ny å gennem vores bygninger samt have, hvor åen aldrig har ligget. Ydermere er der det økonomiske aspekt i, at Jonstrup Å er rørlagt under den asfalterede Jonstrupvej. Håber at der er plads til os alle, åer som mennesker! Jeg vil appellere til, at alle der er berørt af dette, naboer til åen, samt andre interesserede deltager i og afgiver høringssvar inden den 17. august. MVH. Anne/Jonstrupvej 292
Skrevet af Heidi Storck den
Protesterne over de håbløse vandplaner er hørt. Læs nyheden her:
http://dknyt.dk/sider/artikel.php?id=68418
Skrevet af Heidi Storck, Bringetoften 18, Jonstrup medl. af Furesø Byråd den
Hej

Forvaltningen har fulgt op på ovenstående.

Med tilskud fra blandt andet EU har forvaltningen har forvaltningen fået foretaget nogle forundersøgelser af muligheder og omkostninger ved gennemførelse af vandplanerne, som først vedtaget.

Det er muligt at opfylde målsætningen for vandløbets kvalitet, uden at landingsbanen brydes op og lade en mindre del af vandløbsstrækningen forblive rørlagt.

Det er ikke muligt, at grave den del af vandløbet, som ligger er rørlagt under selve Jonstrupvej, op, uden at vejen flyttes.

Forundersøgelsen peger på en en alternativ løsning hertil, hvor vandløbet i stedet flyttes mod øst, ned gennem Værløse Jonstrup ApS’ areal matr. nr. 34a. Den alternative placering er vist på bilag 1 med pink streg: http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/Sog/ShowFile.asp?p=furesoe07&ID=83582

Der laves et estimat af, hvad indsatsen vil koste. Kun projekter der opnår 100% finansiering fra Staten og EU gennemføres.

De projekter, som får tilsagn, skal være gennemført inden udgangen af december 2015
Skrevet af MoisesFuh den
viagra fast delivery
Efterlad et svar(Din email vil ikke blive vist for offentligheden.)


Captcha kode

Klik på billedet for at se en anden CAPTCHA.