Home > Blog > Nabohøring og udkast til svar, om Svinestalden

Nabohøring og udkast til svar, om Svinestalden

Indlæg af frank den 8. august, 2019

Nabohøring fra kommunen om Svinestalden

Og i den forbindelsel er der kommet et Udkast til Høringssvar,

Kommentár til udkastet er der dadline på, og det er den 20 aug. 2019

kan gives til bos@jonstrup89.dk 

Udkast Høringssvar

Kommentarer: