Home > Blog > Læs om borgermøde om flyvestationen 24. november

Læs om borgermøde om flyvestationen 24. november

Posted by henriette on November 29, 2015

Endnu et særdeles velbesøgt møde vedr. fremtiden for flyvestationen.

Godt 50 Jonstrupborgere var samlet i Jonstruphus for at høre

  •  Aktuelt om planer og udfordringer. John Ingemann Allentoft,  formand for Miljø-, Plan- og Teknikudvalget
  •  Jonstrup ´89 – forslag til udviklingen. Bo Søgaard, Jonstrup ’89 Byudviklingsudvalg.
  •  Idræts-, kulturprojekter. Niels Plum, tovholder og Flyprojekt ved Søren Pedersen

Det var velforberedte og informative oplæg, der var en fin debat.

I forbindelse med Johns oplæg, fik vi et indtryk af, hvor vores høringssvar imødekommes.

Så vidt vi forstår, er der opbakning og forståelse, både blandt borgere og i kommunen for hovedparten af det vi har lagt frem i høringssvaret. Der hvor Kommunen afviger er mht. vores ønsker om 
  • rækkefølgen i byggeriet på flyvestationen. Freja ønsker at starte med klyngerne omkring erhvervsområdet.
  • Stikvej mellem Bringevej og Perimetervej er ifg. John Allentoft kun til cykler og bus, ikke biler. NB: Planen for vejføring besluttes på næste møde i miljø, plan og teknikudvalget 3. December.
Desuden er der en række af vore forslag, fx om designmanual, hushøjde, grøn byggemodning, erhvervstrafik, trafik og P – pladser ved hangarerne som vi endnu ikke kender kommunens reaktion på
Tidsplanen blev nogenlunde klar: Kommunen arbejder med en plan som er blanding af lokalplan for de områder, som bebygges først og rammeplan for resten af arealet. Planen forventes udsendt til høring april – maj 2016. 
 
Sidst men ikke mindst: kommunen arbejder for at der kommer 40 km fartbegrænsning i hele Jonstrup, som skaber både mere sikre forhold og mindre støj.

Bo Søgaard fra J'89 bestyrelse præsenterede Frejas plan for den nye bebyggelse, vores kommentarer og satte det hele i sammenhæng Jonstrup som det ser ud i dag, og viste hvordan byudviklingsudvalget har tænkt sammenhæng og byudviklng.
 

På borgermødet var der også præsentation af nogle utrolig spændende idræts- kultur og flyprojekter i hangar 1 og 2.

Niels Plum fortalte om en multihal, der kan rumme både petanque, ski (!), rulleskøjter, løb, fitness, kultur og café.

Vedhæftet kan du finde dias fra John Allentoft, Bo Søgaard og Niels Plum.

Jonstrup og flyvestation John Allentoft 24.11.2015.pdf

 Josntrup byudvikling Bo Søgaard 24.11.2015.pdf

Hangar Multihal Niels Plum.web..pdf

Kommentarer:

Posted by Dorcas on
Рады Вас приветствовать на нашем сайте!
Мы - компания, лидирующая на рынке услуг по сотовый акрил для пузырьковых панелей
и пузырьковые панели на заказ.


Мы ставим перед собой высокие цели, любим решать сложные задачи и стремимся сделать повседневную жизнь
и Ваш досуг интереснее.

Мы поможем реализовать Ваши самые большие задумки по пузырьковая
панель в квартире и пузырьковая панель, сохранить ценности и приумножить их.

Если Вас интересует наш асортимент товара про купить
пузырьковую панель в украине или про аквапанель купить киев
- то заходите к нам на сайт - https://aqua-jet.top - и прочтите больше
актуальной информации про пузырьковая панель киев или про воздушно пузырьковая панель в интерьере
Качественные услуги по вихревые пузырьковые панели и воздушно пузырьковая панель купить являются
основой комфорта повседневной жизни.

В своей деятельности мы придерживаемся
строгого соответствия критериям надежности,
современным стандартам качества и ответственности перед своими клиентами и партнерами.


Наиболее часто выполняемые работы это:
воздушно пузырьковая панель отзывы, пузырьковая аквапанель
и пузырьковая панель цена купить.

Мы выполняем нашу работу с гарантированно беспрецендентным качеством
и индивидуальным подходом к каждому партнеру.Наши Теги: аквапанели цена украина, аквапанель купить
киев, воздушно-пузырьковые панели и колонны, водные панели,
пузырьковая панель киев, компания Аква джет, воздушно-пузырьковая
колонна цена, стена с пузырьками.

Наш сайт: https://aqua-jet.top :: аквапанель цена киев :: пузырьковая панель в квартире

Всего доброго!
Posted by Kala on
Приветствуем!
Наша комнания гордится своим профессиональным стажем работы и репутацией добросовестного партнера по услугам купить аквариум на заказ и аквариум купить на заказ.


Мы сформировали команду высококвалифицированных профессионалов, которым под силу
выполнение идей любых объемов и сложности.

Основные услуги нашей компании
это: морской аквариум на заказ, большой аквариум на заказ и аквариум под
заказ киев. Вы можете рассчитывать на лучшее качество
исполнения с длительной гарантией.

При выполнении работы придерживаемся принципов максимальной прозрачности клиента, ответственно подходим к реализации любого
решения, вне зависимости от его объемов и стоимости.

Наши клиенты получают развернутые консультации и качественную поддержку на всех
этапах реализации решения и всегда остаются удовлетворенными своим заказом.

Для того, чтобы получить развернутую консультацию по интересующим вопросам элитные
аквариумы на заказ и аквариум под заказ днепропетровск, вам необходимо
связаться с специалистами нашей компании:
по телефону, через форму обратной связи на сайте, e-mail.

Если Вас интересует наш асортимент услуг про заказать аквариум
киев или про аквариум под заказ цена - то заходите к нам на вебпортал - https://inlugansk.ru/u/morskoj-akvarium-na-zakaz-ot-ukrainskogo-proizvoditjelja - и получи больше нужной информации про изготовление аквариумов на заказ или про заказать аквариум киев

Вы можете заказать аквариум на заказ харьков, не выходя из дома!
Просто заполните форму заказа и отправьте ее нам.

С Вами в течении дня свяжется консультант и уточнит все детали.
Наши Теги: морской аквариум на заказ, аквариум заказать,
аквариум на заказ киев, элитные аквариумы на заказ, аквариум
под заказ днепропетровск, морской аквариум под заказ,
аквариум на заказ цена, аквариум под заказ днепропетровск.


Наш сайт: https://dm-art-design.ru/interer/35009-kupit-akvarium-na-zakaz-ot-ukrainskogo-proizvoditelya.html :
: изготовление аквариума на заказ
:: изготовление аквариумов на заказ

Надеемся на сотрудничество с Вами.
Posted by Archer on
Рады Вас видеть на нашем сайте!
Мы - компания, лидирующая на рынке услуг по аквариумы на
заказ одесса и аквариумы на заказ одесса.


Мы ставим перед собой высокие приоритеты,
любим решать сложные задачи и стремимся сделать
повседневную жизнь и Ваш досуг интереснее.

Мы поможем реализовать Ваши самые большие проекты по изготовление аквариумов
на заказ и купить аквариум на заказ, сохранить ценности и приумножить их.


Если Вас интересует наш асортимент продукции про большой
аквариум на заказ или про купить на заказ аквариум
- то заходите к нам на сайт - http://publicity.kiev.ua/uglovoj-akvarium-na-zakaz-u-ukrainskogo-proizvoditelya.html - и получите больше
нужной информации про аквариум купить на заказ или про большие аквариумы на заказ
Качественные услуги по аквариум
заказать киев и заказать аквариум через
интернет являются основой релакса повседневной жизни.


В своей работе мы придерживаемся строгого соответствия
критериям надежности, современным стандартам качества и гарантии перед своими клиентами и партнерами.


Наиболее часто выполняемые работы это: аквариум на заказ, аквариум под заказ днепропетровск и морской
аквариум на заказ.
Мы выполняем нашу работу с гарантированно наивысшим качеством и индивидуальным подходом к каждому
заказчику.


Наши Теги: элитные аквариумы на заказ,
аквариум купить на заказ, аквариум на
заказ харьков, купить аквариум под заказ,
угловой аквариум на заказ,
аквариум под заказ днепропетровск,
аквариум заказать киев, заказать аквариум в киеве.

Наш сайт: https://tks-v.ru/bolshie-akvariumy-na-zakaz-u-ukrainskogo-proizvoditelya/ :: аквариумы
на заказ одесса :: аквариум под заказ цена

Всего хорошего!
Posted by Thomanierege on
Sеlf-Imрrovement and success go hаnd in hand. Taking thе stерs tо make уоursеlf а better and mоrе well-roundеd individuаl will рrоvе to bе а wise decisiоn. https://thoughtoftheday.btcfreedom.design
The wisе рerson fеels thе pain of оne arrоw. Thе unwisе feеls thе pаin of twо.
Whеn lоoking fоr wisе words, thе best ones often cоmе frоm our еlders.
Yоu've hеаrd thаt it's wisе tо lеarn frоm еxрeriеnce, but it is wisеr to lеаrn from the exрeriеnce of othеrs.
We tеnd tо think оf great thinkers аnd innovаtоrs аs soloists, but thе truth is that the greаtеst innоvаtivе thinking dоesn't оccur in a vаcuum. Innovаtiоn rеsults frоm collabоration.
Sоmе of us think holding оn mаkes us strоng, but somеtimes it is lеtting go.
But whаt I've discоverеd over time is that sоme оf thе wisest рeoрlе I know hаve also bеen sоmе of thе mоst brokеn реоplе.
Dоn't wаste your time with explаnаtions, рeорle onlу hеаr whаt thеy want to hеаr.
To make difficult dеcisions wiselу, it hеlрs to hаve a sуstеmatic рrоcess fоr аssеssing еach choice аnd its cоnsequences - thе pоtеntiаl impact on еach aspеct of your life.
Each оf us еxpеriencеs dеfeats in life. Wе cаn trаnsform dеfеаt intо victorу if we lеаrn frоm life’s whuррings.
Posted by Frenchmxjf on
Whеn lооking fоr wise wоrds, the best ones оften come from оur еldеrs.
Posted by Marioweiff on
But not today.
https://strekatilo294.com
Proverbs, on the other hand, can be much longer than aphorisms and adages.
Examples of Aphorisms for Success
You create them.
Like George Washington, Sandys believed that telling the truth is always the way to go.
Other Common Examples of Aphorisms
Not good.
You’re prepared to use these handy little sayings to make your prose more relatable.
An aphorism is a literary device that uses a short, clever saying to express a general truth.
Examples of Aphorism in Literature
It reminds us to take precautionary measures, so we don’t end up with bad results.
Opportunities don’t happen.
This is especially true if the excuse is a lie.
One of his most notable is, An ounce of prevention is worth a pound of cure.
They’re easy to remember and pass down through generations because they’re concise.
And get this.
Posted by Rickywar on
Never speak ill of the dead.
https://ogonek327.com
The customer is always right Link to proverb.
The exception which proves the rule Link to proverb.
Man who is his own lawyer has a fool for his client - A.
All things must pass Link to proverb.
The price of liberty is eternal vigilance.
Whom the Gods love die young.
Posted by Lewisfef on
Dead men tell no tales.
The best-laid schemes of mice and men gang aft agley Link to proverb.
No news is good news.
Least said, soonest mended.
March winds and April showers bring forth May flowers.
House is not a home - A.
Softly, softly, catchee monkey.
Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.