25. marts 2020

 

Generalforsamling 2020 må udsættes indtil videre.

 

Kære Jonstrup ’89 medlemmer.

 

Det kommer næppe bag på jer: Vi må desværre udsætte Jonstrup ’89 generalforsamlingen, indkaldt til 14. april, og kan for nuværende ikke sige hvor længe.

 

Iflg. Vedtægterne skal generalforsamlingen afholdes marts – april. Det kan ikke lade sig gøre. Men vi kan overholde vedtægternes bestemmelse om at indkalde med en måneds varsel og gør det så snart myndighederne åbner landet og kommunen åbner Jonstruphus for møder igen.

 

 

0 Kommentarer Læs hele indlæget »

Til Jonstrup ’89 medlemmer.

 

Der er ved en fejl sendt besked til jer om at Jonstrup 89 generalforsamlingen den 14. april er aflyst.

Det er den ikke. Det kan godt være at vi bliver nød til at udsætte generalforsamlingen, men om det er nødvendigt ved vi først omkring 29.3.

Indtil da gælder, at vi holder generalforsamling den 14. april.

Vi sender nærmere besked ud søndag den 29.3.

 Beklager fejlen!

 Mvh

Per K Larsen

Formand

Jonstrup ’89

Mail pkl@jonstrup89.dk 

Mobil 2328 4480

225 Kommentarer Læs hele indlæget »

Generalforsamlinger aflyst

12. marts, 2020

Kære Alle

J89 Generalforsamling d.14 apr. er aflyst Ligeledes har andre foreningers generalforsamlinger som vi plejer at oplyse om også blevet aflyst, det er Værløseegens Historiske Forening nu på lørdag d.14 marts og Jonstrupsamlingen d. 19 marts

0 Kommentarer Læs hele indlæget »

Tirsdag den 3. marts 2020 Kl 19.30 i Jonstruphus

Alugod, en ung fyrstedatter fra Himlingøje                                                                            

Dato

Foredragsholder

Emne

Tirsdag den 3. marts 2020

19.30

Niels Bødker Thomsen

Alugod

Den unge kvinde, som vi kender som Alugod, var i sin samtid for 1800 år siden en meget betydningsfuld person. Alugod var en attenårig fyrstedatter, der kom til Furesøegnen som en del af en brudealliance mellem magtfulde mennesker på Stevns og Furesøegnen. Alugod døde kort efter hun kom til egnen, formentlig af en infektionssygdom fra Romerriget mod syd.

Alugod blev fundet 1944 i en grav på Flyvestationens område med sit skelet og et meget rigt og fornemt gravudstyr bestående af sølvsmykker og importerede bronze genstande fra Romerriget. Som noget ganske enestående er et stort sølvsmykke fra graven forsynet med hagekors og navnet Alugod skrevet med nogle af de tidligste runer vi kender i Danmark.

Alugod levede i en historisk periode med meget store kulturelle og materielle forskelle i verden, en situation som vi kender i dag. Samtidige fund på Sjælland gør, at vi kender Alugods meget interessante historie og familieforhold.

2019 blev der på Retsmedicinsk Institut gennemført en rekonstruktion af Alugods ansigt. I dag er Alugod sandsynligvis den person i danmarkshistorien, der kan føres længst tilbage i tiden med kendt navn og udseende.

Historien om Alugod og ansigtsrekonstruktionen vil blive fortalt af Niels Bødker Thomsen, der er leder af Furesø Arkæologigruppe. For gennemførelsen af ansigtsrekonstruktionen modtog Niels Kommunens kulturpris 2019.


0 Kommentarer Læs hele indlæget »

Man er velkommen, også at blive medlem, kun medlemmer kan stemme.

Herved indkaldes til foreningens ordinære generalforsamling i henhold til vedtægternes § 4. Den afholdes i Egeskolens kantine, Jonstrupvangvej 150 D, 3500 Værløse

 vedtægter kan ses her: http://www.jonstrupsamlingen.dk/forening/default.html

Tirsdag d. 17. marts 2020 kl. 19.00

Se mere her og på FB https://www.facebook.com/groups/139495103366338/

0 Kommentarer Læs hele indlæget »

Fra Kl 14-16,00

Jonstrupværdier – Kammeratskab, Kollegialitet og Kontinuitet!

Peder Kjøgx, seniorrådgiver i bl.a. ledelse og skoleudvikling og en del af Jonstrups ledelse i seminariets sidste Lyngby-år, foretager med udgangspunkt i 1980’ernes store Jonstrupforsøg en række nedslag i seminariets arbejde gennem 200 år med fokus på kvalitet i undervisningen af børn, unge og voksne. Peder Kjøgx lægger herefter op til diskussion af, hvad vi kan lære af dengang og bruge inspirationen til i dag.

Se Mere PDF fil

 

0 Kommentarer Læs hele indlæget »

Søndag den 2. februar 2020 kl. 14

Er der foredrag af  Niels Egelund, professor ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole

med overskriften Fra eksklusion til inklusion – specialundervisningens historie

Se Mere her

0 Kommentarer Læs hele indlæget »

Nyhedsbrev Året der gik

29. december, 2019

Nyhedsbrev december 2019                                                                                                                      j89logo.png

 2019 har på mange måder været et godt år. Mange af de ideer og forslag, som er kommet frem på borgermøder, i arbejdsgrupper og bestyrelse, er realiserede i 2019 eller kan ses i løbet af 2020-22.

Starten gik i 2015, hvor Furesø kommune fremlagde planer for over 500 nye boliger omkring Seminariet og på Flyvestationen.  Planer indebar at indbyggetallet fordobles, at der kommer mange børnefamilier og at Flyvestationen åbnes for sport og events. Der skulle findes løsninger, der giver plads til alt det nye, samtidig med at bevare kvaliteterne i byen, naturen, foreningslivet og historien. Jonstrup ’89 er kommet med mange forslag og afgivet høringsvar på lokalplaner og dispensationsansøgninger og har fået en god dialog med kommunen. Det er ikke altid nemt at forlige kommunale planer og lokale hensyn. Her er resultaterne:

 

0 Kommentarer Læs hele indlæget »

Arangementer den 1 December

24. november, 2019

Hvorfor ikke lade turen gå til Jonstrup, der sker meget her den 1 December

Se mere her

Plakat julebazar 2019.jpg

0 Kommentarer Læs hele indlæget »

Arangementer den 1 December

24. november, 2019

0 Kommentarer Læs hele indlæget »