Home > Blog > Generalforsamling

Generalforsamling

Posted by henriette on February 23, 2016

 

 

JONSTRUP ’89 inviterer til

 

Møde med borgmesteren og generalforsamling.

5. april kl. 19.30 i Jonstruphus

 

Kl. 19.30. Borgmester Ole Bondo Christensen fortæller om visionerne for Flyvestationen og lægger op til spørgsmål og debat. Der er mange planer, men hvad forventes der at ske på kort og lang sigt. Jonstrup indbyggertal fordobles. Flyvestationen er på størrelse med Dyrehaven. De første boliger forventes bygget i 2017.

Kl. 20.00. Generalforsamling  - se dagsorden under link

 1. Valg af dirigent.

 2. Valg af referent

 3. Formandens beretning.

 4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

 5. Indkomne forslag behandles.

 6. Forelæggelse af budget til godkendelse. Herunder fastsættelse af kontingent

 7. Valg:

  1. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Valg gælder for 2 år. Flg. er på valg:

  • Frank Hansen (genopstiller)

  • Henriette Saarup (genopstiller ikke)

  • Jens Dyregaard (genopstiller ikke)

  • Bo Søgaard, indtrådt som suppleant, opstiller.

  1. Valg af suppleanter til bestyrelsen

   1. Helga Dahlgaard (Genopstiller?)

  2. Valg af revisorer og revisorsuppleanter, der vælges for 1 år.

   1. Jane Isdal (Genopstiller?)

  3. Revisorsuppleant

   1. Anne-Julie R. Nielsen (Genopstiller ikke)
     

8. Eventuelt.

Kommentarer:

Posted by Mobile Application on
Thank you for all of your labor on this web page. My mom delights in participating in internet research and it is easy to understand why. Almost all hear all regarding the lively form you produce useful ideas on this website and even attract participation from the others on the concern plus our own child has been understanding a lot. Have fun with the remaining portion of the year. You're doing a fantastic job. blog
I always use url shortener
It is very helpful.
Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.