Home > Blog > Antenne på skolens skorsten

Antenne på skolens skorsten

Posted by BoSoegaard on September 30, 2023

Antenne på skolens skorsten.jpg

Jfr. tidligere opslag på facebook, ansøger Furesø Vandforsyning a.m.b.a om tilladelse til at opsætte antenner på Jonstrup Skoles skorsten. Antennerne er del af den digitale omstillingen af vor vandmåling. Læs her

Bygningerne er imidlertid bevaringsværdige, og som udgangspunkt kræver ændringer - i hvert tilfælde udvendige - en arkitektonisk og byrumsmæssig vurdering. J89 har derfor gennem flere år presset kommunen for at få bygningerne SAVE-klassificeret, men vi er gentagne gange holdt hen med, at det koster penge og derfor kan vente indtil, der skal 'ske noget' med bygningerne. J89 har selv indhentet tilbud på klassificering, som ikke er imødekommet af kommunen.

Det kan diskuteres, hvorvidt de højglanspolerede hvide antenner på skorstenen vil være diskrete, flotte eller skæmmende, men indiskutabelt repræsenterer de en ændring på bygningen. Der 'sker noget' med bygningen.

Skorstenen er ikke original, men opført i tilpasset stil. Men det skal også indgå i vurderingen, om skorstenen bevares for eftertiden ifm. skift til fjernvarme. 

Telia søgte i 1997 tilladelse til opsætning af mobilantenner på skorstenen, men fik afslag. Vi kender ikke baggrunden herfor.

Desuden findes master i området, som muligvis med god ret kan repræsentere alternativer til skolens skorsten i en situation, hvor bevaringskalssifikation for bygningen ikke er tilvejebragt. 

Har du kommentarer, kan du skrive til bestyrelse@jonstrup89.dk eller på facebook.

6. oktober 2023:
Endeligt høringssvar kan læses her