Home > Blog > Nyhedsbrev November 2016

Nyhedsbrev November 2016

Posted by frank on November 22, 2016

21. november 2016

 

I nyhedsbrevet august 2016 kunne du læse om de borgermøder, forslag og høringssvar vi arbejder med i Jonstrup ’89.  Siden da har vi haft travlt med at følge op med møder med Forvaltning og politikere.

 

Vores hovedsynspunkter er stadig det vi har aftalt på borgermøderne og meget af det er vi kommet videre med.  Her er den status for hvor langt vi er og hvad der mangler.

 40 km hastighedsbegrænsning i hele Jonstrup, inkl. sydlejren og Perimetervej.

Dette har vi politisk opbakning til nu. I første omgang kom der afslag fra Politiet, men da det viste sig at Forvaltningen ikke havde indsendt ansøgning efter reglerne, vil kommunen søge igen. Vi har tilbudt at hjælpe, fordi der blandt borgere i Jonstrup er mere viden om reglerne end der er i Forvaltningen. Vi kommer længere med fælles løsninger, som der står i kommunens slogan.

 Fordeling af trafikken via 3 veje fra Perimetervej til hhv. Jonstrupvangvej, Jonstrupvej (Sydporten) og Bringevej, samt rundkørsel i krydset Perimetervej - Jonstrupvangvej.

Kommunen og Jonstrup ’89 er enige i principperne, men nu vil kommune udsætte løsningen af økonomiske årsager. Forvaltningen skønner at Rundkørslen vil koste omkring kr. 4 mio. Vi har erfarne vejingeniører boende i Jonstrup som har beregnet udgifterne til kr. 640.000. Forvaltningen anbefaler to veje mellem Bringevej og Perimetervej,  hvilket koster kr. 2 mio. mere end den ene vej, vores eksperter anbefaler. kr. Forvaltningen mener at deres løsning er mere sikker. Dette er udokumenteret. Vores løsninger findes i forvejen andre steder og fungerer godt. Jonstrup ’89 arbejder nu for at få Forvaltningen og Jonstrup ’89 løsninger stillet op som to modeller, hvor man kan se fordele og  ulemper, økonomisk, trafik- og miljømæssig før kommunen træffer endelig beslutning.  

 Sikre forhold for cyklister på Bringevej.

Vi har fået opbakning til at Bringevej bliver en  2-1 vej med plads til en cykelsti i den ene side.

 Plan for Kultur -og Fritidsaksen med hangarer til Flyhistorie, sport og kultur samt lokale fælles aktiviteter og daginstitution.

 Der arbejdes på at hangar 1, 2 og 3 bliver sat i stand til Fly og flyhistorie, Idræt og kultur, samt et fælleshus for Sydlejrens beboere.

 Rullebanen foran hangarerne skal friholdes for trafik, undtaget ved særlige lejligheder.

Rullebanen foran hangar 4 – 5 bruges af Filmstationen. Vi håber at kunne begrænse denne trafik og at friholde rullebanerne foran hangar 1 – 4 for.

Klare bestemmelser om taghældninger, højdebestemmelser og antal etager.

Dette er lykkedes i Lokalplanen, men skal følges op hvis / når bygherren søger dispensationer om større udnyttelse.

 Undgå lysforurening af nattehimlen over flyvestationen/sletten.

Dette ser ud til at være løst rimeligt tilfredsstillinde i Lokalplanen.

 Afklaring af ejerforhold og plejeplaner for arealer mellem bebyggelserne

Jonstrup ’89 har anbefalet bindende bestemmelser indarbejdet i Lokalplanen, vi er lidt usikre på om det bliver fulgt op.

 Plan for Jonstrup Bymidte.

Jonstrup ’89 har bedt et anerkendt arkitektfirma om en skitse til forskønnelse af pladsen mellem Jonstruphus, det gamle Seminarium, REMA 1000 og fodboldbanen. Vi håber at have skitsen klar så det kan præsenteres til debat på et borgermøde i 2017, 1. Kvartal.

 

 Du kan læse mere om alt dette i Jonstrup ’89 på vores hjemmeside www.jonstrup89.dk

 Du er også velkommen til at kontakte os i bestyrelsen, hvis du vil vide mere.

 Og til sidst en glædelig nyhed: Jonstrup ’89 holder møder med grupper, der planlægger at flytte til de ny bebyggelser. Der er mange børnefamilier og de vil gerne med i vores arbejdsgrupper om fx daginstitution, skole osv.

Med venlig hilsen

Per K. Larsen

Formand, Jonstrup ’89

 

Kommentarer:

Posted by Rasmus Bogø on
Godt arbejde og glimrende kommunikeret - det er en fornøjelse at bo i en by med den slags ildsjæle der kontinuerligt arbejder for et bedre Jonstrup :)
Posted by Arne F. Bwergmann on
Jeg tilslutter mig fuldt ud Rasmus´kommentar - godt gået, og tak!
Posted by Claus Soltau on
Nu hvor man har besluttet at sydporten, stik mod den tidligere aftale, åbenbart skal åbnes for trafik.
Foreligger der så "beregninger" på om vores lille, i forvejen ikke særlig velfungerende, rundkørsel i krydset Jonstrupvej/Jonstrupvangvej, kan klare den øgede trafikbelastning?
Posted by Hello World! https://fyxgu0.com?hs=8f2de85eeb1ad949b22c6bc6fdca3b34& on
gxamqq
Posted by Hello World! https://apel.top/go/gu4winrshe5dgoju?hs=8f2de85eeb1ad949b22c6bc6fdca3b34& on
hpwc75
Posted by Kassie on
automobile accident attorneys (Www.underking.net)
Posted by Alexandria on
boat accident attorneys (http://Www.speedstance.com/bbs/board.php?bo_Table=Free&wr_id=5608)
Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.