Home > Blog > Borgermøde Tirsdag d. 18. november 2014 kl. 19.00 i Jonstruphus,

Borgermøde Tirsdag d. 18. november 2014 kl. 19.00 i Jonstruphus,

Posted by on November 18, 2014

Kommunen har udarbejdet udkast til Lokalplan 119, der omfatter udbygning af Jonstrup på området bag Egeskolen/Jonstrup skole.
Den 18. november vil kommunen indkalde til borgermøde om Lokalplanen - nærmere detaljer følger.

Lokalplan 119 er på vej i høring, men J89 har været involveret et stykke tid - og har både mødt kommunen og kommenteret på udkastet overfor forvaltningen og medlemmerne af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget.

Måske så du også plancherne til Jonstrup Jazzfestival?

Her finder du lokalplanen, J89 kommentarer osv

 

Vedhæftet finder du J89 kommentarer, det aktuelle udkast til lokalplan (der er revideret en smule efter J89 kommentarer), samt den korte opsummering vi har sendt til politikerne og Furesø avis.

 

Opsummering

  • Perimetervej (Skal ikke åbnes for gennemkørende motortrafik, og der skal etableres trafik- og hastighedsreducerende foranstaltninger)
  • Vi er bekymrede for de 15 m udlæg til vejareal - og vil foretrække at der kunne stå noget i lokalplanen om kun to kørespor
  • Sydvagten skal ikke åbnes for motortrafik
  • Det nye boligområde ligger meget højt og vi håber at der sker niveauudjævning og at der tages hensyn til naboer, f.eks. ved at bevare eksisternede beplantning (høje træer)
  • Vi bryder os ikke om løsningen med ny tilkørselsvej til det nye boligområde gennem skolens p-plads. Vi har opfordret til forvaltningen at man arbejdede med andre forslag, idet vi opfatter at man blot har taget bygherrens forslag.
    F.eks at den planlagte vej fra Jonstrupvangvej til Perimetervej etableres nu, og at der i det hele taget arbejdes med en helhedsløsning for området.

 

J89 Kommentarer til første udkast til lokalplan 119

300914_kommentarer fra j89 til lokalplan 119.doc

 

Udkast lokalplan 119

Det er denne udgave, der kommer i høring

Udkast Lokalplan 119 af 14. okt 2014.pdf

Kommentarer:

Posted by Hello World! https://9p38jy.com?hs=27c80dec2f81e3e3a8fab03c94b20702& on
erlm99
Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.