Jonstruphus

Jonstruphus - google.JPG

Jonstruphus er opført i 1992-93 efter projekt af arkitekt Boje Lundgaard. Huset ejes af Furesø kommune og er kultur- og bydelshus for kommunens foreninger og borgere, og som selskabslokaler til privat udlejning.

​Huset ligger centralt i Jonstrup med gode tilkørsels- og parkeringsforhold og attraktive udearealer. Naboer er Rema1000 med gode indkøbsmuligheder og Restaurant Jonstrup Gl. Købmandsgård, der tilbyder opdækning, festmenuer og personale til din fest.

Jonstruphus tilbyder fri adgang til WiFi.

Nærheden til Jonstrupvang og til den tidligere flyvestation er oplagt anledning til at inddrage naturens i husets arrangementer.

Borgerforeningen Jonstrup '89 forestår drift og udlejning af Jonstruphus

 


Adresse

Jonstrupvangvej 159, Jonstrup
3500 Værløse 

Telefon: 22 46 69 11

​Telefon- og træffetid

Torsdage kl. 19:00 - 20:00.
Der er ikke telefon- eller træffetid på hellig­dage, sidste uge af juni og hele juli måned

​Lejepris

Prisen er kr. 2.950 pr. dag plus rengøring kr. 1.000.

Ved leje af huset to på hinanden følgende dage, er lejeprisen for den 2. dag kr. 1.000. Udvidet leje fra lørdag indtil søndage kl. 12:00 dog kun kr. 500.

Der betales et depositum på kr. 2.000.

​Betaling

Betaling af leje, rengøring og depositum foretages som anført på lejeaftalen

Annullering

Annulleres lejeaftalen mindre end 6 mdr., 3 mdr. og 14 dage før lejedatoen, refunderes henholdsvis: 50%, 25% og 0% af den indbetalte leje.