Velkommen til Jonstrup'89


 

Jonstrups udvikling

Bringe by blev nedlagt med etablering af flyvestationen i 1940-50’erne. Med placering ved den sydlige indkørsel til flyvestationen, Søndre Vagt, blev Jonstrup i høj grad basis for flyvestationens medarbejdere med bl.a. HVAs Bringehusene. Seminariebygningerne blev samtidig uddannelsescenter for flyvevåbenet.

Med den massive udbygning af Mølledalen, Bringevej-kvarteret, Jonstruphøj og Jonstrup Vang i 1970’erne, hvor også erhvervsområdet Walgerholm kom til, udviklede Jonstrup sig til et bymæssigt lokalsamfund på linje med Hareskovby og Kr. Værløse.

Nok var det med ryggen imod flyvestationen, men frisk luft, landlige omgivelser og udsigt til oplevelser i naturen med Møllemosen og Jonstrup Vang som naboer, var de store trækplastre for 1970'erne befolkningseksplosionen. Med stabil busdrift til hovedbyerne og til S-tog til tiden var det et smørhul at flytte til.

Jonstrups udvikling.jpg

De igangværende udbygninger 2015-25 nord for det gamle seminarium og i Sydlejren (Lokalplan 119 og 121) efter flyvestationens nedlæggelse næsten fordobler Jonstrups indbyggertal.

Jonstrup ’89

1970’ernes unge, ressourcestærke tilflyttere var dog ikke tilfredse med et lokalsamfund uden børneinstitution og skole. Det samlede borgerne i fælles aktion og fremskyndede etablering af Krudthuset og Jonstrup Skole. Borgernes udtrykte ønsker om yderligere faciliteter til styrkelse af lokalsamfundet blev mødt med borgmesterens opfordring i 1989 til i fællesskab at definere behov og muligheder.

Det resulterede i stiftelse af Jonstrup ’89 som omdrejningspunkt for samarbejde mellem borgerne og med politikere og forvaltning om lokalområdets faciliteter og udvikling.

Stiftelsen af Jonstrup ’89 (J89) blev fejret med en byfest, skatte-jagt/forhindringsløb, børne-zoo og fælles spisning for alle borgere i august 1989. Og det første fysiske resultat af samarbejdet var opførelse og indvielse af Jonstruphus i 1990’erne.

Tøndeslagning til fastelavn og sankthansbål var i mange år faste aktiviteter. Samarbejdet med kommunen om trafik, skole, naturpleje mv. blev intensiveret med åbning af flyvestationen og de nye bebyggelser. Fra start 2010’erne var J89’s primære fokus bydelens fysiske udvikling med bl.a. helhedsplan og nye lokalplaner. Og som i 1970’erne måtte J89 tidligt påpege utilstrækkelig institutions- og skolekapacitet og på unødige indgreb i områdets naturværdier.

Visionen

Det er J89s ambition at facilitere initiativer, der kan samle bydelens borgere, voksne som børn, institutioner og foreninger - og gerne bydelens virksomheder - om fælles og identitetsbåret engagement. Initiativer til sociale og kulturelle initiativer, natur, idræt og motion og andre borgerrelaterede aktiviteter er velkomne. 

Kontakt os og se, at ting kan lykkes i fællesskab.