Velkommen til Jonstrup'89

Jonstrup ligger, trods Flyvestationen tilpas landligt med skov, marker og søer og alligevel tæt på byen og gode indkøbsmuligheder. Flere vil sige: vi kender godt Jonstrup – man kører jo lige igennem når man kommer fra Måløv og skal videre til Værløse – men at det lille samfund rummer så mange spændende muligheder for aktiviteter og socialt samvær borgerne i mellem kommer bag på de fleste.

Man kan pludselig blive involveret i fodbold, aerobic, Jazz Festival, Petanque og hvad ved jeg. De fleste af disse aktiviteter foregår i og omkring Jonstruphus, der for de fleste Jonstrup borgere, står som et centralt samlingssted lige midt i den gamle del af Jonstrup.  

Det er faktisk Jonstruphus, der er den direkte årsag til at jeg gik ind i Jonstrup’89. I det tidlige forår 2001 blev det annonceret fra (dengang) Værløse Kommune, at administrationen af Jonstruphus ville blive ændret idet Hareskov-Værløse Andelsboligforening (HVA) ønskede at trække sig ud af ejerskabet. De første løse meldinger lød derefter på, at Jonstruphus skulle sælges til privat virksomhed og derfor ikke længere være en del af dagligdagen i Jonstrup. På Jonstrup’89 generalforsamling den 15. marts 2001 troppede der omkring 40 ansvarsfulde Jonstrup borgere op – mange netop på grund af situationen omkring Jonstruphus. Den nyvalgte bestyrelse var derfor klar til at tage kampen op og forsøge at beholde Jonstruphus som vi kender det i dag. Det lykkedes og nu er Jonstruphus igen på borgernes hænder.

Jonstrup’89 tæller i dag mere end 240 husstande og 12 foreninger som medlemmer. Det er tilfredsstillende, men hvis Jonstrup’89 også i fremtiden skal stå som en stærk paraplyorganisation og repræsentere Jonstrup’s interesser overfor Værløse Kommune – dette gælder både forvaltningen og det politiske forum – bør endnu flere husstande melde sig ind. Kontingentet udgør kun kr. 50,00 pr. år – derfor brug det vedhæftede girokort og meld dig ind i Jonstrup’89.

Bliv medlem !

Jonstrup’89 er din lokale forening, der har til formål at fremme samarbejdet mellem borgerne i Jonstrup til fordel for børn og voksne.

Vi vil administrere fællesfaciliteter i samarbejde med Furesø Kommune og øvrige Jonstrup foreninger og institutioner.

Vi vil forsøge at fremme aktivitetsmulighederne på tværs af foreninger og institutioner i området og forbedre informationen til områdets borgere samt rådgive og stille forslag om forhold, der har interesse for området.

Du og din husstand kan blive medlem ved at sende en mail til bestyrelse@jonstrup89.dk.

Det koster kun kr. 50,00 pr. år at være medlem af Jonstrup'89 !