Medlemskab af Jonstrup '89


 

Bliv medlem for 50 kr. for resten af 2023

Jonstrup '89 virke baseres på frivillige medlemsskaber og kontingent, der legitimerer og finansierer foreningens aktiviteter. I alt væsentligt har Jonstrup '89s aktiviteterne kun i begrænset omfang været udgiftskrævende, hvilket har betydet, at kontingentet igennem alle årene har kunnet fastholdes på kr. 50 pr. år. 

Medlemsskabet indgås ved kontingentindbetaling således: 

- Bankoverførsel: Kr. 50,- til Reg 1551 Konto 7926278 eller
- MobilePay: kr. 50,- til 270293 eller QR-koden herunder

HUSK at oplyse dit VEJNAVN + NR ved både bankoverførsel og mobilepay. Dette er dit medlemsnummer, og uden dette kan medlemsskabet ikke registreres.

QR kode.jpg

 

HUSK OGSÅ:
Tilmeld dig nyhedsbervet på Forsiden

Nyhedsbrev.jpg