Home > Blog > Sikre skoleveje i Jonstrup

Sikre skoleveje i Jonstrup

Posted by BoSoegaard on June 5, 2022

Udvalget for Natur og Miljø vedtog på mødet 11. maj 2022 rapporten "Inspirationskatalog for sikre skoleveje for Furesø kommune" . Der er 4 inspirationsidéer vedrørende sikker skolevej til Jonstrup skole, som du kan læse ved klik på billedet herunder. J89 vil kommentere, så har du hurtige kommentarer til os, benyt da venligst facebook.

Sikre skoleveje.jpg