Home > Blog > Møde med forvaltningen om trafik i Jonstrup

Møde med forvaltningen om trafik i Jonstrup

Posted by BoSoegaard on December 13, 2022

Biler ved lysregulering2.jpg

Trafikken gennem Jonstrup og ad Jonstrupvangvej har i mange år været bydelens daglige traume. Dels på grund af forurening og støj, dels grundet trafiksikkerhed, hvor vi ikke mindst tænker på den (u)sikre skoletrafik. Emnet har vejet tungt ved borgermøderne og i borgerundersøgelsen 2022.

Jonstrup '89 samlede op på de mange indmeldinger og afholdt møde 13. december 2022 med Dorrit Grumstrup og Anne Lisbeth Sørensen fra Furesø kommunes afd. for Vej, Trafik og Grøn omstilling.

Referat af mødet kan du læse her. Vi følger løbende op på mødets emner.