Home > Blog > Nyt busnet i Værløse fra 21. okt. 2012

Nyt busnet i Værløse fra 21. okt. 2012

Posted by anders on October 21, 2012

Fra den 21. oktober 2012 kommer der et nyt og bedre busnet i Furesø Kommune. Det betyder, at der kommer 20-minutters drift mellem Kirke Værløse og Værløse i myldretiden plus to nye servicebusser. Samtidig omlægges enkelte af de eksisterende linjer.

Læs mere på http://www.furesoe.dk/Forside/Nyheder/2012/Oktober/NytBusnetIVaerloese.aspx

Kommentarer:

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.