Home > Blog > Nyhedsbrev August 2017

Nyhedsbrev August 2017

Posted by frank on August 16, 2017

Så nærmer vi os målstregen.

 

På et vel besøgt møde for grundejerforeninger og HVA afdelinger, mandag 7. August, fremlagde Jonstrup ’89 helhedsplanen for veje mm., som skal være klar til at tage imod de mange ny Jonstrup-borgere, der flytter hertil. Det går hurtigt, se byggeriet ved Seminariet, hvor de første er flyttet ind allerede og de første kommer snart i også i Sydlejren. Læs mere

 

Ideen i helhedsplanen er at sikre et godt internt vej- og stinet, at tage højde for trafik til events på flyvestationen og at hæmme gennemkørende trafik. Midlerne er en hastighedsgrænse på 40 km., 3 veje til Perimetervej, rundkørsel, trafiklys og anlæg af Jonstrup torv. Der er ikke noget nyt i helhedsplanen, den er udviklet gennem møder og høringer gennem snart 2 år. Det ny er at kommunen har accepteret at snakke om helheden, derfor ville Jonstrup ’89 gerne debattere den en ekstra gang for en sikkerheds skyld.

 

Mødet gav 100% opbakning til at gå videre med hele planen, undtaget en bil - forbindelse mellem Bringevej og Perimetervej.  Vi har siden holdt møde med Ny bringe Grundejerforenings bestyrelse, som gerne vil have en sti til cykler og gående, men er imod biler. I Jonstrup ’89 går vi ind for at der også er biler, men ved, at hvis vi går til kommunen med en løsning, der er uenighed om, så kommer vi ikke videre med alt det, der er enighed om.  Hvis Jonstrup borgerne ønsker bilforbindelse efter udbygningen, må vi tage det op igen.

 

Det vi gør nu er at gå til kommunen med følgende:

 

Hastighed. Vi anbefaler 40 km hastighedsbegrænsning (blå skilt) med moderne chikaner i hele Jonstrup, undtaget  Perimetervej fra Sydporten til Jonstrupvangvej, hvor der er 50 km. Alt dette vil hæmme den gennemkørende trafik.

I legegader er grænsen 15 km. På Bringevej anbefaler vi en 2 – 1 vej med en sikker cykelsti og forbud mod parkering, både af hensyn til de børn som er her allerede, men også  fordi der kommer mange børnefamilier i nybyggeriet.

På Perimetervej anbefaler vi at der plantes træer langs vejen, så den visuelt virker smallere.

 

Rundkørsel.  Der hvor Perimetervej går ud i Jonstrupvangvej lægger vi afgørende vægt på at få etableret rundkørsel, så der er en sikker og smidig trafikafvikling. Kommer der ikke en rundkørsel, vil der opstå kø og bilerne vil søge gennem Sydporten i stedet. En rundkørsel vil også dæmpe farten ved indkørslen til Jonstrup fra Værløse-siden og dermed også støjen på Jonstrupvangvej, så vi undgår støjhegn.

 

Hastighedsdæmpende trafiklys. Ved indkørslen fra Måløv  ved Mølledalen – Bringevej anbefaler vi, at det trafiklys der er allerede, indstilles så det er med til at regulere hastig­he­den til 40 km.

 

Jonstrup Torv. Vi anbefaler at pladsen mellem Jonstruphus, Seminariet, REMA 1000, fodboldbanen og Restaurant Jonstrup  omdannes til et torv som vil forskønne området, nedsætte hastigheden til 30 km og øge sikkerheden for skolebørn og andre.

 

Sydporten. I Lokalplanen Byrådet godkendte er der god adgang, udsyn og P – plads. Men derefter har forvaltningen tilsyneladende givet dispensation til at udvide byggefeltet. Vi anbefaler at beholde den plan, som Byrådet har vedtaget.

 

Adgangsveje. Den interne trafik i Jonstrup afvikles ved Perimetervej - Jonstrupvangvej samt via Sydporten for biler, cyklende og gående. Adgangsvejen mellem Bringevej og Perimetervej er forbeholdt gående og cyklister.

 

Nedenstående figur giver et overblik over helhedsplanen.

 

 

 nyhedsbrev aug.billedevej2.jpg

 Du kan se en støre udgave af billede her

 

Du er også velkommen til at kontakte os i bestyrelsen med kommentarer og spørgsmål.

 

 

Med venlig hilsen

 

Med venlig hilsen

Per K. Larsen

Formand, Jonstrup ’89

 

Kommentarer: