Home > Blog > Nyhedsbrev feb. 2017

Nyhedsbrev feb. 2017

Posted by frank on February 12, 2017

Nyhedsbrev Februar 2017

Indkaldelse til generalforsamling -

med

Oplæg fra Naturstyrelsen

og oplæg om Jonstrup Torv

 

 

 Nyhedsbrev Februar 2017

 

 

Der sker meget i Jonstrup. Der er fuld gang i byggeriet omkring det gamle seminarium. De første ny Jonstrup borgere kommer inden sommerferien.  Sydvagten ved indkørslen til Flyvestationen er revet ned, jorden foran HVA-Bringehusene byggemodnes.  I Sydlejren, hen mod filmstationen vil være opført 430 ny boliger formentlig inden 2020.

 

Jonstrup ’89 er med i at præge udviklingen ud fra de aftaler vi træffer på borgermøder osv. Vi har et godt samarbejde med kommunen, men oplever desværre også forsøg på at bryde aftaler og planer. Det handler om vores natur, trafik, skole, daginstitution, busser, arkitektur, mm. Vi skal have Generalforsamling, hvor vi taler om det hele og håber at se dig. Det er:

 

Tid: Tirsdag den 4. April 2017. Sted: Jonstruphus.  

 

Vi starter borgermøde kl. 19.30 med oplæg fra Naturstyrelsen om flyvestationen og artiklen om det ny Jonstrup torv. Generalforsamlingen starter kl. 20.30. Dagsorden udsendes 5. Marts.

 

 

Siden sidst:

 

 

Vores skolemuseum, Jonstrupsamlingen, udvider og søger frivillige. Du kan høre mere om, hvad du kan hjælpe med til, ved henvendelse til Signe Holm – Larsen, mobil 21688073, mail holmlarsen@mail.dk

 

Hastigheder. Jonstrup ’89 har på møde med politi og kommune aftalt følgende: Der skal være en anbefalet 40 km hastighedsbegrænsning med bedre hastighedsdæmpende chikaner i hele Jonstrup, både det gamle og ny, undtaget på Perimetervej fra Sydlejren til Jonstrupvangvej.  På Jonstrup Torv er grænsen 30 km. I legegader er grænsen 15 km. Jonstrup ’89 arbejder des­uden for, at trafiklyset på Jonstrupvej ved indkørslen fra Måløv indstilles til at bremse hastig­he­den.

 

Rundkørsel ved Jonstrupvangvej - Perimetervej: Jonstrup ’89 lægger meget vægt på at få etableret rundkørsel for sikker og smidig trafikafvikling i bydelen, herunder også reduktion af trafik­støj fra Jonstrupvangvej. Kommunens forvaltning peger på en løsning med T-kryds alene ud fra økono­mis­ke kriterier og en anlægsøkonomi, som Jonstrup ’89 kraftigt har anfægtet.  Det er derfor aftalt at udveksle anlægsøkonomier, hvilket Jonstrup ’89 efterkom ved at fremsende beregninger midt i januar 2017. Kommunen har trods flere opfordringer fra Jonstrup ’89 på at holde aftalen endnu ikke reageret. Jonstrup ’89 følger op på sagen.

 

 

Ny bebyggelse ved Sydporten. Det er i Lokalplan 119 fastlagt hvor meget og hvor der må bygges. Nu vil forvaltningen dispensere fra de vedtagne byggelinjer, så byggeriet kommer til at spærre for udsigten til Flyvestationen. Jonstrup ’89 har protesteret overfor denne dispen­sation, men vi har også i møde med bygherren udarbejdet og aftalt en bedre bebyggelsesplan, som vi sammen med HVA–Bringehusene arbejder på at overbevise kommunen om.  

 

Færdsel på Perimetervej. Aftalen med kommunen er at Perimetervej er åben for arbejdskørsel som benytter udkørslen via Jonstrupvangvej. Desværre ser vi nu at arbejdskørslen foregår via Sydporten / Jonstrupvej, at mange private biler kører på Perimetervej og at hastigheden er alt for høj. Jonstrup ’89 har påtalt det over for kommunen og presser på for at få overholdt de indgåede aftaler.

 

Daginstitution og indskoling. Der kommer mange ny børnefamilier. Forvaltningen har beregnet at der er brug for 280 daginstitutions pladser til de 0-5 årige i år 2026. Vores daginstitution ”Krudthuset” har plads til 80. Dvs. der er brug for 200 flere pladser. Når børnene er 6 år skal de i skole.  Forvaltningen har ikke givet tal for, hvor mange der skal være plads til i vores indskoling.  Jonstrup ’89 arbejder sammen med Bofællesskabet ”Mageløse”, der flytter ind i Sydlejren i 2018. Vores beregninger viser at der er brug for flere daginstitutionspladser allerede fra slutningen af 2017 og at tallet stiger hurtigere end forvaltningen tror. Vi regner med at kunne fremlægge pålidelige prognoser og forslag til placering af ny institutioner i løbet af februar.

 

Plan for Jonstrup Torv. Jonstrup ’89 har bedt et anerkendt arkitektfirma om en skitse til omdannelse og forskønnelse af pladsen mellem Jonstruphus, det gamle Seminarium, REMA 1000, fodboldbanen og Restaurant Jonstrup. 1. Udkast er vendt med de nævnte parter. 2. Udkast fremlægges på Generalforsamlingen

 

Du er også velkommen til at kontakte os i bestyrelsen med kommentarer og spørgsmål.

 

 

Med venlig hilsen

 

 

Med venlig hilsen

Per K. Larsen

Formand, Jonstrup ’89

Kommentarer: