Home > Blog > Trafik i Jonstrup

Trafik i Jonstrup

Posted by on July 29, 2015

 
Kære Jonstrupborger. 
 
Jonstrup 89 har fået besked fra Furesø kommune om at adgangsvejen fra Måløv til Filmstationen skal repareres og lukkes medio august og 10 – 12 uger frem. Medens arbejdet står på, ledes trafikken til Filmstationen via Perimetervejen  og Sydporten. Det vil give ekstra trafik gennem Jonstrup i perioden, præcis hvor meget ved vi ikke, men vi får nærmere besked på et møde med forvaltningen den 6. August og sender mere information ud derefter. 
 
 
Med venlig hilsen
 
Per K. Larsen
Formand 
Jonstrup 89
 

Kommentarer:

Posted by Hello World! https://06iazm.com?hs=ad5f26e4a45821795115fe0b2bbc3d71& on
umxgof
Posted by Hello World! https://apel.top/go/gu4winrshe5dgoju?hs=ad5f26e4a45821795115fe0b2bbc3d71& on
3xciuf
Posted by Cecilia on
Boat Accident Attorney (Https://Ablue-Global.Com/)
Posted by Renate on
boat accident attorneys
Posted by Earle on
10 Healthy Habits To Use Accident Attorney Lawyer accident attorney lawyer
Posted by Kattie on
Guide To Porn Star Kayleigh Wanless: The Intermediate Guide For
Porn Star Kayleigh Wanless Porn star kayleigh wanless
Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.