Home > Blog > Historien om Jonstrup som boplads – en tidslinje hugget i sten.

Historien om Jonstrup som boplads – en tidslinje hugget i sten.

Posted by frank on November 17, 2019

Og Projektbeskrivelse.                                                                                                           15.11.2019 / PKL

Af Per K Larsen 

FREJA henvendte sig til Jonstrup ’89 med en idé om at fortælle Jonstrups historie i en tidslinje fra istiden til nu, skrevet på sten, gravet frem under bebyggelsen af Sydlejren.

Det er lykkedes at samle en projektgruppe bestående af: Jonstrupsamlingen v/ Signe Holm-Larsen, Værløse Historiske Forening v/ Niels Bødker Thomsen, John Mynderup, Mageløse v/ Else Stig Hermansen og Per K. Larsen, Jonstrup 89. Ole B. Kristensen har bidraget til det indledende arbejde. Furesø Museum bidrager med kommentarer til skitser mv. Billed- og stenhugger Olav Johannisson har sagt ja til at realiserer ideen og er gået i gang. Interesserede er velkomne til at se ham arbejde med stenene.

 

Stenene er vurderet som meget velegnede pga. størrelsen, men også fordi de i selv fortæller historien om, hvad isen bragte og hvor de kommer fra, fx porfyr, basalt, diabas, granit, flint.

Der forventes anvendt 21 sten (fortællesten) som viser historien fra den gang, hvor istiden efterlod en natur, der viste sig egnet til bosættelse, dyrkning, vandkraft og flyveplads mm. Naturen skaber forudsætningen, mennesket omdanner naturen til egne formål. Smukt, ikke sandt? Den foreløbige plan er er at hver sten får en poleret plet, der viser stenens struktur mv, samt at der i hver sten indhugges tekst med årstal og et symbol for stenens budskab. Herudover er der 4 sten, som ligger parate til brug for fremtiden. Planen for fortællestenene er udarbejdet.  

 

Fortællestenene er kortfattede, interesserede kan få tekst og symboler uddybet via en QR-kode. Der skal være en kode for hver fortællesten. QR-koderne placeres på en centralt placeret planche med kort over stenene. Planchen skal henvise til andre relevante steder på flyvestationen, fx den historiske udstilling af fly i Hangar 2, Alugod, Hjortøgård, Seminariet, Jonstrup samlingen, skålstenen fra stenalderen osv.

 

Fortællestenene skal placeres mellem hangar 3 og 4, blandet med andre mindre sten, som en stenstrøning efter Istiden.  Fortællestenene lægges på skrå, så de ikke vælter og vand og is ikke samler sig. Strøningen forventes at dække arealet mellem hangar 3 og 4, sammen med 2 ny regnvandssøer. Formen passer godt ind i landskabet og områdets ide som kultur- og fritidsakse.

 

Der er en V- sten, udsmykket under besættelsen af Flyvestationens tyske kommandant, som overvejes taget med, men ikke er i bunken. Stenen udvælges blandt de fire V-sten, der er på Flyvestationen. V-stenen ved Gl. Vad indgangen foreslås bevaret på stedet og gjort synlig.

 

Arkil har delt de opgravede sten op i 3 bunker: store sten, mellemstore sten og små sten. Projektgruppen har udarbejdet skitser og afmærke stenene og udhugningen er i gang. Arkil flytter stenene ud på pladsen mellem hangar 3 og 4, så snart regnvandssøer mv. er anlagt i november måned. En tidsplan for, hvornår alle sten er udhuggede og projektet er afsluttet, kan ikke udarbejdes endnu, men forventningen er 1-2 år.

 

Budgettet er på kr. 100.000, heraf kr. 70.000 til stenhuggeren og kr. 30.000 til QR koder mv. FREJA har bevilget kr. 50.000 og transport af stenene. Jonstrup ’89 og Vejfonden har hver doneret kr. 5.000.  Furesø kommune har bevilget underskudsgaranti på kr. 40.000, såfremt midlerne ikke kan skaffes i fx Nordea Fonden.  Udgifter til pleje af området og stenene er formentlig en kommunal opgave, jf. at kommunen passer regnvandsbassinerne. Opgaven vurderes i samarbejde med kommunen.

 

Kommentarer: