Home > Blog > Nabohøring vedrørende kirkegården

Nabohøring vedrørende kirkegården

Posted by BoSoegaard on April 22, 2022


Jonstrup '89 har fremsendt høringssvar vedr. kirkegårdens dispensationsansøgning. Høringssvaret er udarbejdet efter afklarende samtaler med naboerne. Se naboorienteringen her, og høringssvaret her. Grundet kort tidsfrist og andre presserende opgaver har det ikke været muligt at fremlægge udkastet til høringssvar forinden.

Tværsnit.jpg