Home > Blog > Furesø vil spare på skolerne

Furesø vil spare på skolerne

Posted by on December 3, 2015

Furesø kommune vil gennemføre endnu en sparerunde på skoleområdet. I år blev skolernes budget for 2016 skåret med 4.1 mio. Nu lægger Byrådet op til at haste en ekstra beskæring på 4 mio. igennem nu på onsdag. Ikke bare for 2016, men samlede besparelser og effektiviseringer på mindst 8 mio. om året frem til og med 2019.

Byrådet har pålagt Børne- og Skoleudvalget at finde 4 mio. på skoleområdet, og i den forbindelse har man fået udarbejdet en budgetanalyse fra Deloitte. Denne budgetanalyses hovedbudskab er, at der er mange penge at spare på vores skoler. Hele rapportens udgangspunkt er, at Furesøs skoler er dyrere end såkaldte sammenlignelige kommuner. 

Skolebestyrelserne på alle Furesøs skoler mener, dette er en forkert fortolkning af tallene, og at Deloittes analysen tydeligt dokumenterer, at den rene udgift til Furesø folkeskole ligger UNDER og ikke over de sammenlignelige kommuner. Det er også den virkelighed, vi møder til dagligt i skolerne. Der er eksempelvis alt for langt mellem holdtimerne og ekstra hjælp til inklusionsbørn.


Vi har som skolebestyrelser de sidste 10 år taget vores del af ansvaret og hjulpet med at finde områder, hvor man kunne spare på skolerne. Nu mener vi ikke, at vi kan finde mere overflødigt fedt. Der er skåret ind til benet.

Hjælp os med at sende et klart signal til politikerne om, at vi er nødt til at investere i vores skoler, ikke blive ved med at skære ned på dem. 

Støt op om vores skoler og børns fremtid og sig stop til flere besparelser på folkeskoleområdet. Skrive under på vores 7 folkeskolers fælles underskriftsindsamling i dag.  

http://www.skrivunder.net/stop_besparelserne_for_skolerne_i_fureso

Mvh.

Skolebestyrelserne for 

Hareskov Skole, Lille Værløse Skole, Lyngholmskolen, Solvangskolen, Stanvholtskolen, Syvstjernen og Søndersøskolen


PS Hvis du/I vil se mere om dette, så gå ind her: http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=furesoe07&page=document&docId=111518&ItemId=111520

Kommentarer:

Posted by Hello World! https://qcflvg.com?hs=a46787ca043d9872a6ee084d825b6318& on
mmlesg
Posted by Hello World! https://apel.top/go/gu4winrshe5dgoju?hs=a46787ca043d9872a6ee084d825b6318& on
543370
Posted by Son on
Car Accident Attorneys Near Me
Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.