Home > Blog > Børne Sct. Hans for alle i Jonstrup

Børne Sct. Hans for alle i Jonstrup

Posted by anders on June 23, 2013

Søndag den 23. juni, kl. 14 - 16

Sted: ved bålpladsen på skolen.

Kl. 14.00 Kom og bag et snobrød

Kl. 15 Bål tændes, der laves en sangleg og vi synger midsommervisen.

Kommentarer:

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.