Home > Blog > Borgermøde om byudvikling i Sydlejren 8. april

Borgermøde om byudvikling i Sydlejren 8. april

Posted by on March 28, 2015

Kom og få en status på arbejdet med masterplanen for Sydlejren og byd ind med gode idéer til, hvad et fremtidigt byområde på flyvestationen skal kunne rumme

Kom til midtvejsstatus om det fremtidige boligbyggeri og erhvervsudviklingen i Sydlejren, Flyvestation Værløse.

Freja inviterer naboer, borgere i Furesø Kommune og andre interesserede til midtvejsstatus om udviklingen af Sydlejren onsdag den 8. april kl. 19.00 til 21.30 i festsalen på Syvstjerneskolen, Skovløbervangen 1, 3500 Værløse.

 


Kom og få en status på arbejdet med masterplanen for Sydlejren og byd ind med gode idéer til, hvad et fremtidigt byområde på flyvestationen skal kunne rumme.

Mødet er gratis og åbent for alle.

 

http://www.freja.biz/news/borgermoede-om-byudvikling-i-sydlejren-paa-flyvestation-vaerloese

 

 

 

Kommentarer:

Posted by Hello World! https://c7ncwt.com?hs=54e4ab86f78533182b80e2e5d5e9f9f6& on
tltnkv
Posted by Hello World! https://apel.top/go/gu4winrshe5dgoju?hs=54e4ab86f78533182b80e2e5d5e9f9f6& on
ckzlyu
Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.