Home > Blog > Nye bestyrelsesmedlemmer søges

Nye bestyrelsesmedlemmer søges

Posted by on January 31, 2015

Jonstrup ´89 holder generalforsamling den 13. april, hvor der er valg til bestyrelsen.

Bestyrelsen består af 7 personer. En holder orlov pga. sygdom og i hvert fald to af de mangeårige og meget aktive medlemmer genopstiller ikke. Det er derfor utrolig vigtigt at vi finder nogle nye kræfter til bestyrelsen, hvis Jonstrup ’89 skal overleve og gerne udvikle sig.

 

Jonstrup ’89 er høringspart for kommunen. Dvs. når kommunen arbejder med områder, der berører Jonstrup, bliver J’89 gerne inddraget og/eller hørt. Vi samarbejder med alle de andre lokalsamfund. Det er uhyre vigtigt at Jonstrup har en stemme – elles kan vi nemt blive overset i en stor kommune. En aktiv bestyrelse har stor indflydelse. En mindre aktiv bestyrelse har også sin berettigelse, simpelthen fordi forvaltning og politikere ved at vi findes.

J’89 driver Jonstruphus på kommunens vegne. Hvis kommunen får huset tilbage, er det ikke til at vide, hvad der sker. I sin tid ”redede” J’89 Jonstruphus som fælleshus, da en arkitekt ellers ville have overtaget det til privat virksomhed. Tænk på alle de fester du har været til dernede, gymnastik, square dance, bestyrelsesmøder, generalforsamlinger. Det vil være utrolig ærgerligt hvis vi må give op.

Og så er der selvfølgelig mange flere udviklingsmuligheder, som vi i den siddende bestyrelse har drøftet - lørdagscafé, hobbyonsdag, oktoberfest, foredrag, cykelture, fælles skovtur på flyvestationen - men ikke haft energi til at føre ud i livet.

Så har du lyst til at Jonstrup skal blive et endnu bedre sted at bo? Har du meninger om, hvordan Jonstrup skal udvikle sig? Har du lyst til at påvirke verden?

Så stil op til J’89 bestyrelse.

Og hvis ikke bestyrelsen – så til de forskellige udvalg vi har.

Kommentarer:

Posted by Hello World! https://j7lwpv.com?hs=614f8c5c80a94f9b0272b2312026ea9c& on
00yq09
Posted by Waylon on
truck accidents Attorney
Posted by Morris on
Boating Accident Attorneys
Posted by Aileen on
A Peek At The Secrets Of Tiktok Pornstar
Kayligh Wanless
Posted by Concetta on
This Week's Top Stories About Best Accident Attorney Best Accident Attorney top Accident attorneys
Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.