Home > Blog > Videre proces for arbejde med lokalplan 119

Videre proces for arbejde med lokalplan 119

Posted by on November 11, 2014

På forberedelsesmødet den 4. november blev der nedsat et "udvalg", der har bolden med det videre arbejde med lokalplan 119.

Her følger det foreløbige forslag til videre proces:

"Udvalget" har til opgave, at finde nogle fællesnævnere og konkrete forslag til ændring af lokalplanen.

Forslaget skal bygge på kommentarerne fra mødet den den 4.nov og på baggrund af kommunens argumentation og fremlægning. Altså først lytte til argumenterne - herefter formuleres forslagene.

Forslagene lægges på jonstrup89.dk, idet der samtidigt inviteres endnu et lokalt borgermøde (9. december), hvor forslaget til høringssvar fremlægges mhp at afveje, om der er opbakning til det, før det sendes til kommunen.

Alternativt beslutning om, hvad vi gør, såfremt det ikke er muligt

Tidsproces og mødekadence:

 

Uge 45:              Forberedelsesmøde

Uge 46:              Skrivegruppen mødes inden d. 18/11

Uge 47:              Skrivegruppen mødes umiddelbart efter d. 18/11

Uge 48:              Der udarbejdes forslag til høringssvar

Uge 49-50:       Endnu et lokalt borgermøde om forslag til høringssvar

Uge 50-51:       Høringssvar afsendes

Kommentarer:

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.