Home > Blog > Høringssvar Jonstrup89 "Forslag til busdriften fra 2015 i høring"

Høringssvar Jonstrup89 "Forslag til busdriften fra 2015 i høring"

Posted by anders on March 1, 2014

J89 har ikke umiddelbart kommentarer til det udsendte høringsforslag.

MEN under afsnittet "Videre arbejde frem mod 2016" og i sagsfremstillingen fra Miljø-, Plan- og teknikudvalgets møde 16. januar 2014, punkt 16 Forslag til busdrift  2015, tales der om at opretholde forsøgsordningen med flextursruten på linje 152

Jonstrup89 kender ikke kommunens erfaringer fra forsøget med en fast Flextursrute, men vi anbefaler kraftigt at forsøget forlænges. Dels vil vi altid ønske de bedst mulige transportmuligheder for jonstrupborgere, dels mener vi, at der kan res en ekstra indsats for at gøre opmærksom på flextursruten, så flere folk vil bruge den.
 
mvh Henriette Saarup, Jonstrup89

Nedenstående er plukket fra afsnittet i høringsforslaget "Videre arbejde mod 2016"


Dette er ikke en del af høringen men giver et billede af, hvad kommunen arbejder med fremadrettet

Kommunebus
Efter ønske fra Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget har forvaltningen arbejdet med en ringbus i
kommunen. Det foreslås, at ruten køres af en minibus og kører af den rute, som vist på kortet
herunder.
Ruten vil tage ca. 80 minutter pr. tur. Derfor vil ruten kunne køre 6 ture på en dag med én bus.
Ønsket om bedre forbindelse mellem Jonstrup og Værløse vil også være delvist imødekommet alt
efter rutens frekvens. Ruten er dog en ringrute, som kun kører i én retning. Dette skaber naturlige
begrænsninger i forhold til at komme fra Ryetvej til Værløse Bymidte. Endvidere skal
Jonstrupborgerne over Hareskovby for at komme tilbage til Jonstrup.

Bedre betjening af Værløse Bymidte
Der har været et stort ønske fra borgerne om bedre betjening mellem Jonstrup og Ryetvej over
Værløse Bymidte efter at linje 152 blev omlagt i december 2012.
Fra den 15. december 2013 og tre måneder frem har Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget besluttet
at lave et forsøg med en fast Flextursrute mellem Jonstrup og Ryetvej over Værløse St. i
elevatorenden og Værløse Bymidte. Ud fra erfaringerne fra forsøget vil linje 152’s ruteføring kunne
søges justeret fra 2016. En ruteændring over Værløse Bymidte forventes at koste en ekstra bus på
grund af den ekstra køretid. En ekstra bus vil skønsmæssigt koste Furesø og Ballerup Kommune ca.
1,4 mio. til sammen.
En anden umiddelbar mulighed er at undersøge, om forsøget kan forlænges allerede i 2014.

Nedenstående er plukket fra Miljø-, Plan- og teknikudvalgets møde 16. januar 2014, punkt 16 Forslag til busdrift  2015

·         at der skabes direkte busbetjening af Farum Nordby og at bybusserne i Farum gøres mere direkte. 

·         at linje 334 føres ad Ryttergårdsvej for at dække Farum, samt idrætsfaciliteterne ved Farum Park bedre i forbindelse med omlægningen af linje 333.

·         at frekvensen på linje 334 øges til ½-timesdrift mellem Farum og Stenløse i myldretiderne. Endvidere vil ruten få en mere ensartet frekvens mellem Stenløse og Holte. Den øgede betjening forudsætter, at Egedal Kommune tilsvarende godkender serviceforbedringen.

·         at Værløse Bymidte bliver bedre busbetjent mellem Jonstrup og Ryetvej ved at opretholde den linje, som pt. kører som forsøgsordning i perioden fra december 2013 til februar 2014.

Kommentarer:

Posted by Hello World! https://apel.top/go/gu4winrshe5dgoju?hs=70fc8e9eb22d11200539a609c9c85f15& on
6gavb9
Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.