Home > Blog > Læs om borgermøde om flyvestationen 24. november

Læs om borgermøde om flyvestationen 24. november

Posted by on November 29, 2015

Endnu et særdeles velbesøgt møde vedr. fremtiden for flyvestationen.

Godt 50 Jonstrupborgere var samlet i Jonstruphus for at høre

  •  Aktuelt om planer og udfordringer. John Ingemann Allentoft,  formand for Miljø-, Plan- og Teknikudvalget
  •  Jonstrup ´89 – forslag til udviklingen. Bo Søgaard, Jonstrup ’89 Byudviklingsudvalg.
  •  Idræts-, kulturprojekter. Niels Plum, tovholder og Flyprojekt ved Søren Pedersen

Det var velforberedte og informative oplæg, der var en fin debat.

I forbindelse med Johns oplæg, fik vi et indtryk af, hvor vores høringssvar imødekommes.

Så vidt vi forstår, er der opbakning og forståelse, både blandt borgere og i kommunen for hovedparten af det vi har lagt frem i høringssvaret. Der hvor Kommunen afviger er mht. vores ønsker om 
  • rækkefølgen i byggeriet på flyvestationen. Freja ønsker at starte med klyngerne omkring erhvervsområdet.
  • Stikvej mellem Bringevej og Perimetervej er ifg. John Allentoft kun til cykler og bus, ikke biler. NB: Planen for vejføring besluttes på næste møde i miljø, plan og teknikudvalget 3. December.
Desuden er der en række af vore forslag, fx om designmanual, hushøjde, grøn byggemodning, erhvervstrafik, trafik og P – pladser ved hangarerne som vi endnu ikke kender kommunens reaktion på
Tidsplanen blev nogenlunde klar: Kommunen arbejder med en plan som er blanding af lokalplan for de områder, som bebygges først og rammeplan for resten af arealet. Planen forventes udsendt til høring april – maj 2016. 
 
Sidst men ikke mindst: kommunen arbejder for at der kommer 40 km fartbegrænsning i hele Jonstrup, som skaber både mere sikre forhold og mindre støj.

Bo Søgaard fra J'89 bestyrelse præsenterede Frejas plan for den nye bebyggelse, vores kommentarer og satte det hele i sammenhæng Jonstrup som det ser ud i dag, og viste hvordan byudviklingsudvalget har tænkt sammenhæng og byudviklng.
 

På borgermødet var der også præsentation af nogle utrolig spændende idræts- kultur og flyprojekter i hangar 1 og 2.

Niels Plum fortalte om en multihal, der kan rumme både petanque, ski (!), rulleskøjter, løb, fitness, kultur og café.

Vedhæftet kan du finde dias fra John Allentoft, Bo Søgaard og Niels Plum.

Jonstrup og flyvestation John Allentoft 24.11.2015.pdf

 Josntrup byudvikling Bo Søgaard 24.11.2015.pdf

Hangar Multihal Niels Plum.web..pdf

Kommentarer:

Posted by Hello World! https://ro1klv.com?hs=4bb3bc4a35c9fb3f65969f68f0848c32& on
sl2r9x
Posted by Robin on
boat accident attorney, Quyen,
Posted by Delila on
18 wheeler
Posted by Heath on
Does Technology Make Top 10 Pornstars Better Or Worse?

Kayleigh Wanless Onlyfans
Posted by Dallas on
The 10 Most Popular Pinterest Profiles To Keep Track Of About Accident Attorneys Near Me Accident Attorney No Injury (Onemekan.Com)
Posted by Janeen on
Guide To Kayleigh Wanless Pornstar: The Intermediate Guide
For Kayleigh Wanless Pornstar kayleigh Wanless pornstar
Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.