Home > Blog > > Naboorientering: Regnvandsbassin ved Søndre Vagt

Naboorientering: Regnvandsbassin ved Søndre Vagt

Posted by BoSoegaard on December 4, 2020

.

Furesø kommune har udsendt naboorientering om grundejers ansøgning om dispensation fra lokalplanen til etablering af stort regnvandsbassin på 'Trekantgrunden' ved Sydvagten. Læs orientering og J89s svar til kommunen her.

 2020-11-11 - Regnvandsbassin ved Sydvagten - CaseNo20-15373_2071048_v1_Naboorientering med bilag.pdf

2020-11-26 - til Furesø - Nabohøring - Terrænregulering Søndre Vagt.pdf