Home > Blog > Dagsorden m.m.

Dagsorden m.m.

Posted by frank on April 2, 2017

JONSTRUP ’89 inviterer til

Borgermøde  og generalforsamling

4. april kl. 19.30 i Jonstruphus

 

Kl. 19.30. Specialkonsulent Charlotte Mølgaard fortæller om Naturstyrelsens planer for Flyvestationen og landskabsarkitekt Marie Thing giver ideer til indretning af Jonstrup Torv. Der er plads til spørgsmål og debat.

 

Kl. 20.30. Generalforsamling med flg. dagsorden: Dagsorden med bemærkninger

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning.
 4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
 5. Indkomne forslag behandles.
 6. Forelæggelse af budget til godkendelse. Herunder fastsættelse af kontingent
 7. Valg:
  1. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Valg gælder for 2 år.
  2. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  3. Valg af revisorer og revisorsuppleanter, der vælges for 1 år.
 8. Eventuelt.

NB. Generalforsamlingen er kun for medlemmer. Det koster kr. 50 årligt  pr husstand. Du kan betale ved indgangen, hvis du ikke er medlem 

Borgermøde i Jonstrup.

JONSTRUP ’89 inviterer til  borgermøde  4. april kl. 19.30 i Jonstruphus

Jonstrup vokser frem til 2020 til op mod det dobbelte antal indbyggere. Der kommer mange børnefamilier. Behovet for pladser i daginstitutioner forventes at stige fra 60 over 300 og indskolingen vokser til 100-200 elever.

Flyvestationen ændrer sig fra at være et naturområde til – ja til hvad?  Der er mange planer om sport, motion, store og små flyvere. Men hvad siger Naturstyrelsen, som ejer hele den store grønne kile mellem nord – og sydlejren.. Specialkonsulent Charlotte Mølgaard kommer og fortæller om Naturstyrelsens planer for Flyvestationen.

Trafikken ændrer sig, både fordi der kommer mere intern trafik og fordi der kommer flere besøgende og flere events på Flyvestationen. Jonstrup 89 har bedt  landskabsarkitekt Marie Thing om at kommer med et ide – oplæg til indretning af Jonstrup Torv, som kan samle byen.

Kl. 20.30 starter Jonstrup 89 generalforsamlingen.  Generalforsamlingen er kun for medlemmer. Man kan melde sig ind ved indgangen, hvis man ønsker det.

Oplæg om Bytorvet og dagsorden til generalforsamlingen kan ses på www.jonstrup89.dk

Per K. Larsen

formand

Dagsorden i PDF   Referat i PDF  Regnskab underskrevet i PDF  Budget 2017  i PDF 

Kommentarer: