Home > Blog > Plan & Agenda21

Plan & Agenda21

Posted by BoSoegaard on May 13, 2023

Plan- og Agenda21-strategi i høring

Agenda21x.jpg

Furesø kommune har udsendt forslag til Plan- og Agenda21-strategi, hvor frist for høringssvar er 1. juni 2023. J89 udarbejder forslag til høringssvar, som lægges på hjememsiden her ca. en uge før fristen. Vi modtager meget gerne DIT input til høringssvar. 

Opdatering 31. maj 2023:

Furesø kommune udsatte d.d. høringsfristen for Plan- og Agenda21-strategi til 15. august 2023. J89 har pt. ikke modtaget input fra medlemmer eller andre, hvorfor høringssvaret er udarbejdet iht. de emner, som er drøftet i lokalsamfundet. Med den udsatte frist afventer vi tilsvarende fremsendelse af J89s høringssvar, som du kan læse her.

Nu hvor vi har fået lidt tid forærende, så giv os meget gerne +/- kommentarer pr. email på bestyrelse@jonstrup89.dk.