Home > Blog > Høringssvar til lokalplansudkast 119

Høringssvar til lokalplansudkast 119

Posted by on January 18, 2015


Høringssvar er udarbejdet af den meget engagerede skrivegruppe. Det er fremsendt til kommunen den 13. januar.

J89 og skrivegruppen mødes med politikerne fra Miljø, Plan og Trafikudvalget for at drøfte høringssvaret.

Vi vil gerne sikre, at de forstår argumenterne og pointerne og vi tror, at det er bedst at gøre det ansigt til ansigt.

 

 

Høringssvaret er udarbejdet på baggrund af megen aktiv medvirken fra en bred kreds af borgere i hele Jonstrup. Der har således været afholdt et forberedende borgermøde arrangeret af lokalsamfundet med aktiv deltagelse af 70-80 Jonstrupborgere, afholdt et kommunalt arrangeret borgermøde med deltagelse af politikere og ca.130 Jonstrupborgere, nedsat en lokal skrivegruppe, der har udarbejdet høringssvar samt afholdt et lokalt borgermøde om høringspunkterne.  

Høringsbrev Jonstrup89.pdf

Kommentarer:

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.