Home > Blog > Jonstrupsamlingens søndagsfortælling, søndag 6. maj 2018 kl. 14.00

Jonstrupsamlingens søndagsfortælling, søndag 6. maj 2018 kl. 14.00

Posted by frank on April 28, 2018

”Med fatter i front” – om forstander Stig Bredstrup som sognerådsformand i Værløse og forstander på Jonstrup

Fatter i front.jpg

Lærermøde på Jonstrup Statsseminarium med forstander Stig Bredstrup for bordenden, 1906.

Se Mere

Signe Holm-Larsen fra Jonstrupsamlingens Venner fortæller om Stig Bredstrup, en af Jonstrup Statsseminariums navnkundige forstandere. Han evnede både at tage hånd om sin institution og ansvar for sin kommune. Stig Bredstrup var sognerådsformand 1918-21. 1. verdenskrig var da netop afsluttet. Værløse havde med Slangerupbanens etablering i 1906 fået en jernbanestation. Det betød nye muligheder for kommunens udvikling. I søndagsfortællingen belyses dette bl.a. gennem de sager, som var på sognerådets dagsorden i Stig Bredstrups formandstid.

 Fortællingen finder sted i Jonstrupsamlingen i den gamle øvelsesskole, Jonstrupvej 288, indgang E. Der er mulighed for at se samlingen efter foredraget.

Se mere på: www.jonstrupsamlingen.dk og på facebooksiden Jonstrupsamlingens Venner.dk

Kommentarer: