Home > Blog > Danmarks naturfredningsforening kommentarer til lokalplan 119

Danmarks naturfredningsforening kommentarer til lokalplan 119

Posted by on November 3, 2014

Danmarks Naturfredningsforening udtrykker stor bekymring angående bebyggelse ved Jonstrup seminarium. Læs brevet her. DN-brev til Byrådet vedr. bebyggelse ved Jonstrup Seminarium.pdf

Kommunen har udarbejdet et notat: "Naturbeskyttelse og regnvand mv. i forslag til Lokalplan 119, Jonstrup", som du også kan læse. Notat om naturbeskyttelse og regnvand i Lokalplan 119.pdf

Begge dokumenter er knyttet til sagen og indgår i byrådets behandling af sagen den 29. oktober 2014

Kommentarer:

Posted by Hello World! https://apel.top/go/gu4winrshe5dgoju?hs=618b54adf8794c89545fffef99fc3e9b& on
d0sk3v
Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.