Home > Blog > BORGERMØDE uddybet

BORGERMØDE uddybet

Posted by frank on August 12, 2018

28. august 2018 kl. 19:30

Grundlaget for den indsendte klage til Planklagenævnet er en længere historik, som daterer sig tilbage til forarbejderne til Lokalplan 119 i 2014. Til de, som gerne vil orientere sig i grundlaget og forberede sig til mødet, linker vi her til centrale information og dokumenter:

Lokalplan 119

Skema A-godkendelse af ’Jonshøj’.Byrådet

Dispensationsansøgning.Udvalg for Byudvikling og Boliger

J89s høringssvar

Dispensationsafgørelse.

J89s klage til Planklagenævnet

J89 har udlagt tre markeringsbånd i skovbunden ved Seminarieskoven for de borgere, der vil besigtige konsekvenserne for Filosofgangen af kommunens dispensationsbeslutning fra juli 2018. Markeringsbåndene angiver fra stien i Filosofgangen og udad:

filosoftgangen.jpg

 

Bånd nr. 1:      Skellinjen, hvor Jonshøjs grundstykke starter inde i Filosofgangen.

Bånd nr. 2:      3 m-linjen, som markerer område fra skellet, hvor eksisterende træer bevares

Bånd nr. 3:      7 m-linjen, som sammen med 3m-linjen markerer område for grusstier. Træer fra 7 m-linjen og udefter fældes

Kommentarer: