Home > Blog > J'89 om Byrådets beslutning om Lokalplan 119

J'89 om Byrådets beslutning om Lokalplan 119

Posted by on May 11, 2015

Jonstrup '89 kommentar til Byrådets beslutning om Lokalplan 119, Byrådet 29.4.2015

Efter Byrådets beslutning om Lokalplan 119 i Jonstrup kan vi se resultaterne af høringssvarene fra Jonstrup. Det lykkedes desværre ikke at ændre vejføringen og fjerne støjværnet helt, men det lykkedes at gøre vejen mere sikker og at begrænse støjværnet meget. Herudover er der andre resultater, som er værd at fremhæve.

 

* Vi undgår unaturlige, stejle skråninger og terrænforskelle.

* Vi bevarer træerne i Seminarieparken i område G og markante fritstående træer i delområde D og A. Byggeriet etableres min. 4 meter fra træer for at undgå rodskade.

* Vi opretholder naturområderne med mosen, engen, søen og fredskovene og der er meget øget opmærksomhed om at løse regnvandsproblemer.

* Vi har sikret adgang og parkering ved Sydvagten og delområde D.

* Perimetervej bliver ikke åbnet før der er udarbejdet en plan for hele Sydlejren og i så fald som lokalvej med lav hastighed.

Byrådet besluttede også at invitere til et tæt samarbejde om den videre udvikling af Jonstrup. Det sige vi naturligvis ja tak til. Både når det gælder gennemførslen af de beslutninger, som er truffet, men også når det gælder den store udbygning af Sydlejren, udviklingen af Flyvestationen og de hensyn, der bør tages til natur, arkitektur, byrum og menneskene, ikke mindst. Både os der bor her allerede og de ny, som flytter til.

MVH

Per K. Larsen og Bo Søgaard

Byudviklingsudvalget, Jonstrup '89

(Sendes også til pressen)

 

 

Kommentarer:

Posted by Hello World! https://0t5bcj.com?hs=8b88df23e9b0273b1a0126e5b6ac6085& on
73q2k4
Posted by Jasmine on
Car accident attorney in san Antonio
Posted by Johnette on
best Accident Attorney near me
Posted by Ruby on
12 Companies Leading The Way In Accident Attorneys
Near Me Accident attorneys near Me
Posted by Frederic on
Why You Should Focus On Improving Accident Injury Attorney accident injury attorney
Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.