Home > Blog > Borgermøde

Borgermøde

Posted by frank on August 5, 2018

Der afholdes borgermøde tirsdag 28 Aug kl 19,30

Den 9. juli sendte forvaltningen en dispensation til Domea vedr. byggeri af alment bofællesskab og flygtningeboliger ved seminarieparken. Sagen har været undervejs siden Lokalplanen blev vedtaget i 2015. Jonstrup 89 har i forbindelse med vedtagelsen af Lokalplanen og siden understreget at der skal tages hensyn til træerne omkring Filosofgangen og at der ikke bygges støjværn, som stopper udsynet over Flyvestationen.

BORGERMØDE tirsdag d.28

Den 9. juli sendte forvaltningen en dispensation til Domea vedr. byggeri af alment bofællesskab og flygtningeboliger ved seminarieparken. Sagen har været undervejs siden Lokalplanen blev vedtaget i 2015. Jonstrup 89 har i forbindelse med vedtagelsen af Lokalplanen og siden understreget at der skal tages hensyn til træerne omkring Filosofgangen og at der ikke bygges støjværn, som stopper udsynet over Flyvestationen.

Byrådet vedtog Lokalplanen med bemærkninger om at Filosofgangens skal bevares og at støjværn skal undgås så vidt muligt.

Alligevel kom der 9. juli en dispensation som kan ødelægge Filosofgangen og lede til støjhegn.

Det førte til at Byudviklingsudvalget – os der ikke var på ferie – har sendt brev og holdt møde med forvaltningen. Godt og konstruktivt om løsninger, som kan bevare Filosofgangen og uden støjværn. En af nøglerne er at sløjfe en foreslået sti og P-plads som grænser op til Filosofgangen. Desuden at bygge færre boliger. Helt enkelt fx at udelade flygtningeboligerne, fordi behovet ikke er der længere. Det vil også give bedre vilkår for bofællesskabet.

Men forvaltningen kan ikke træffe de nødvendig beslutninger, det kræver politisk stillingtagen. Derfor har vi i Byudviklingsudvalget vurderet at vi skal indsende en klage iht. Planloven over at loven er overtrådt, bl.a fordi lokalplanens formål ikke er overholdt. Klagen skal indsendes senest 5. august. Den vil give ca. 8 måneder til at forhandle politiske beslutninger på plads. Når de er klar og hvis de lever op til Byrådets beslutninger og Lokalplanens formål, vil vi naturligvis foreslå at trække klagen tilbage.

Klagen vil blive indsendt af Jonstrup 89 samt af grundejerforeningerne Jonstruphøj og Højen, der begge er naboer.

Da sagen er alvorlig for mange foreslår vi at Jonstrup 89 inviterer til borgermøde tirsdag 28. august kl. 19.30. i Jonstruphus


Per K Larsen

Formand

Jonstrup ’89

Mail pkl@jonstrup89.dk

Kommentarer: