Home > Blog > Dialogmøde om Spireflaget ved Krudthuset

Dialogmøde om Spireflaget ved Krudthuset

Posted by frank on June 2, 2017

 

Dialogmøde om

Spireflaget ved Krudthuset

tirsdag den 6. juni 2017 kl. 19.00-20.30 i Kantinen på Egeskolen,

Jonstrupvangvej 150 D, 3500 Værløse

 

Efter længere tids debat blandt interessenter i lokalområdet om flagning med Spireflaget fra flagstangen på Krudthusets legeplads inviterer Furesø Kommune, Center for Børn og Skole til dialogmøde.

 

Ambitionen for mødet er, at vi kan have en direkte dialog mellem interessenterne, der afdækker de forskellige interesser i sagen og afsøger muligheden for at finde et kompromis, så Spireflaget ikke fremadrettet er anledning til uoverensstemmelser i lokalområdet.

 

Mødet ledes af Per Udesen, chef for Center for Dagtilbud og Skole. Karin Langendorf, chef i Plan og Byggeafdelingen, vil være med på mødet for at besvare spørgsmål af teknisk karakter.

 

Til mødet er inviteret:

-      forældre til børn i Krudthuset,

-      beboerforeninger i Jonstrup

-      de nærmeste naboer til Krudthuset

Fra Furesø Kommune deltager Pia Rosa Jørgensen, daglig leder af Krudthuset, chef for Center for Dagtilbud og Skole Per Udesen, Plan- og Bygchef Karin Langendorf, teamleder for Bæredygtighed og Klima Stine Rahbek og konsulent Stine Wisler Borre.

 Mødet er åbent for Jonstrup-beboere. Tilmelding til dialogmødet bedes ske til Stine Wisler Borre på swra@furesoe.dk.

 

Venlig hilsen

 Per Udesen

Chef for Center for Dagtilbud og Skole