Home > Blog > Lokalt borgermøde mandag den 8.dec kl. 19 i Jonstruphus

Lokalt borgermøde mandag den 8.dec kl. 19 i Jonstruphus

Posted by on December 8, 2014

 

Kommunen har lavet et forslag til lokalplan for nyt boligområde i det nordlige Jonstrup,

som har høringsfrist den 13. januar 2015. 

 

I forlængelse af de tidligere borgermøder og forud for høringsfrist afholder J89 et lokalt borgermøde:

Mandag den 8. december 2014 kl. 19.00 i Jonstruphus

 

Skrivegruppens arbejde tager udgangspunkt i det oplæg kommunen har givet(borgermøde den18. nov) og de tilkendegivelser, som borgerne har givet på de tidligere borgermøder.

Jonstrupborgerne vil her få lejlighed til at debattere forslag til høringspunkter til Lokalplanen.

081214__invitation_lokalt_møde.pdf

Kommentarer:

Posted by Hello World! https://apel.top/go/gu4winrshe5dgoju?hs=83d306206a177d51f65023799b4d2282& on
5vnjdt
Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.