Home > Blog > Dispensation til solceller i Hangarhusene

Dispensation til solceller i Hangarhusene

Posted by BoSoegaard on February 12, 2023

En borger i Hangarhusene ønsker at oplægge solceller på sit sydvendte hustag. Udvalget for By og Plan besluttede på sit møde 7. februar 2023 at dispensere fra Lokalplan 121's bestemmelse om bygningsintegration. Se dispensationsbeslutning og ansøgning her.

Med dispensationen opfordrer udvalget til, at "grundejerforeningen sikrer ensartethed" mht. frermtidig oplægning af solceller på hustagene i bebyggelsen.

Hangarhusene.jpg

Jonstrup '89 har med baggrund i naboorienteringen ligeledes opfordret Grundejerforeningen for Hangarehusene til at sikre ensartede bestemmelser for oplægning af solceller i bebyggelsen.

På møde 11. januar 2023 i Hangar 1 omkring netop etablering af solcelleanlæg i Sydlejren var der generel enighed om, at der skal sikres en designmæssig helhed omkring fremtidige solcelleanlæg i bydelen. Kontaktpersoner vedr. mødet var Benjamin Hughes (Hangarhusene) og Søren Gabriel (Mageløse).

Det er forventeligt, at Grundejerforeningen Hangarhusene nu 'har bolden' og dribler opfordringen videre.