Home > Blog > Jonstrup Skole - Kapacitetsanalyse

Jonstrup Skole - Kapacitetsanalyse

Posted by BoSoegaard on May 18, 2023

Jonstrup skole kapacitetsanalyse.jpg

Udvalget for Børn og Skole drøftede på sit møde 9. maj 2023 den opdaterede "Kapacitetsanalyse 2023 - Skoleområdet". Som sine konsulenter på bygningsområdet har Furesø kommune valgt JJW Arkitekter A/S med henblik på bygningsmæssige scenarier, der kan imødekomme kapacitetsanalysens behov. J89 har møde med JJW 30. maj 2023.

Det er ikke J89's opgave at kloges på pædagogiske principper og nødvendige faciliteter mhp. at sikre en folkeskole af høj kvalitet i Jonstrup. Men det er fortsat J89's mission at udfordre beslutningsprocesserne fagligt og politisk i bestræbelserne på at sikre de nødvendige ressourcer og fokus på Jonstrup Skoles behov og udvikling. 

Skolen skal fremstå som et reelt og attraktivt lokalt anker for børnene, forældrene og borgerne.

Kapacitetsanalysen vil omfatte scenarier for såvel en 0.-3. klasseskole som en 0.-5. klasseskole i Jonstrup

J89 har 2. juni 2023 modtaget befolkningsprognosen for Jonstrup, som kan sammenholdes med kapacitetsanalysens prognoser.


PS: Har du også glemt at betale kontingent for 2023?  Fortvivl ikke, for det kan nås endnu. Læs hvordan i højrespalten.