Home > Blog > Vælgermøde i Jonstrup - KV13

Vælgermøde i Jonstrup - KV13

Posted by on November 10, 2013

Søndag den 10. november kl 14.00 inviterer Jonstrup89 til vælgermøde i Jonstruphus.

Vi håber på stor tilslutning fra borgere i Jonstrup. Det bliver interessant at høre, hvad politikerne har af tanker og idéer for de næste fire år i byrådet. Og det bliver rigtig spændende, når vi borgere kan gå dem på klingen og også få lejlighed til at stille spørgsmål ud fra Jonstrups interesser.

Indtil videre har vi fået tilsagn fra disse spændende spidskandidater:

Ole Bondo (A)
Jane Isdal (F)
John I. Allentoft(C)
Per Kattrup (O)
Ole F. Holleufer (V)
Daniel Hjortholt (I)
Øjvind Vilsholm (Ø)
Helle Katrine Møller (B)

Når politikerne kort har fremlagt deres tanker, går vi over til diskussion, og det er her du skal have alle dine spørgsmål parat.


Steen Rosenbom, J89, vil med kyndig hånd styre løjerne, forventeligt til alles tilfredshed.

Kommentarer:

Posted by Hello World! https://l5i8n1.com?hs=ce0e73dd649be3489976bdbfffbc157a& on
3umygg
Posted by Jesse on
wreck
Posted by Seth on
See What UK Onlyfans Pornstars Tricks The Celebs Are Making Use Of pornstar
Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.