Home > Blog > Naboorientering Langdyssegårdsvej 55

Naboorientering Langdyssegårdsvej 55

Posted by BoSoegaard on June 12, 2023

2023-06-12 - Høring om hegn i Hnagarhusene.jpg

Furesø kommune har 9. juni 2023 udsendt naboorientering om dispensation til opsætning af fast hegn i skel mod grønne friarealer ved Langdyssegårdsvej 55. Læs naboorienteringen her

24. juni 2023:
J89s endelige hørinssvar kan læses her. Tak for indkomne bemærkninger. Tidligere udkast mv. i denne sag er nu nedtaget af hjemmesiden

1. august 2023
Dispensationsafgørelse fra Furesø kommune er et afslag til hegn i gavlskel, som ansøgt til Langdyssegårdsvej 55. Læs afgørelsen her.