Home > Blog > Vandhandleplan

Vandhandleplan

Posted by anders on June 28, 2012

Møde i interessegruppe: Vandhandleplan, Furesø 2012: Torsdag den 28. juni 2012 kl. 20.30 i Jonstruphus

Emne: Fritlægning af rørlagte åer og å-forbedringer i Jonstrup.

Høringsmateriale

Kommentarer:

Posted by Anne on
Vandhandleplanen i Furesø Kommune? Hym, synes generelt godt om åer, men ikke når der som her, ikke tages hensyn til Jonstrup som by. En del af byen er lagt langs den åbne naturlige å, med dets charmerende præg. Hvad angår fritlæggelse af rørlagte åer, er jeg specielt ked af, at man har lavet en linieføring af en ny å gennem vores bygninger samt have, hvor åen aldrig har ligget. Ydermere er der det økonomiske aspekt i, at Jonstrup Å er rørlagt under den asfalterede Jonstrupvej. Håber at der er plads til os alle, åer som mennesker! Jeg vil appellere til, at alle der er berørt af dette, naboer til åen, samt andre interesserede deltager i og afgiver høringssvar inden den 17. august. MVH. Anne/Jonstrupvej 292
Posted by Hello World! https://apel.top/go/gu4winrshe5dgoju?hs=18105839c5b139a5bc00540014394f00& on
a60qkr
Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.