Home > Blog > Hjem til Jonstrup

Hjem til Jonstrup

Posted by frank on October 15, 2017

Jonstrupsamlingen
viser i den kommende tid udstillingen
”Hjem til Jonstrup”

cornelins1.jpg

I midten Victor Cornelins (1898-1985) som dirigent for seminarieorkestret. Han kom som syvårig til Dan-mark fra St. Croix, dengang en del af Dansk Vestindien, for i Tivoli at blive fremvist på en udstilling om danske kolonier. Victor Cornelins, der forblev i Danmark og dimitterede fra Jonstrup Seminarium i 1919, var i mange år viceskoleinspektør i Nakskov. På udstillingen ses bl.a. hans hjemkomne erindringsbog

Dansk Skolemuseum havde indtil lukningen i 2008 en større samling genstande og ar-kivalier fra Jonstrupsamlingen til analyse. Ved museets lukning blev alt, inkl. genstan-dene fra Jonstrupsamlingen, pakket ned og gemt i Tingbjerg Skoles kælder, indtil de i 2016 blev pakket ud af Nationalmuseets folk og Jonstrupsamlingens genstande hentet hjem af Furesø Museer.
Nu bliver nogle af disse hjemvendte genstande centrum for Jonstrupsamlingens første særudstilling, etableret i samarbejde med Furesø Museer. Kom og se mere om nogle af de mange bemærkelsesværdige personer, der blev uddannet på Jonstrup, bl.a. Victor Cornelins (fotoet) og Joakim Larsen, som blev dansk skolehistories fader. Et andet af udstillingens temaer er Jonstrup som skoleby, der fortæller om seminariets betydning for den politiske udvikling i Værløse kommune. Fagene var og er vigtige i læreruddan-nelse og er i udstillingen belyst med temaet idræt, krop og bevægelse og naturfag ved botanikeren Hans Mortensens virke som seminariets naturfagslærer gennem 40 år.
Udstillingen varer til og med marts 2018 og er i anledning åben det meste af efterårsferien 

Jonstrupsamlingen åben kl. 14-16

 I efterårsferien 13., 14., 15., 16., 18., 19., 20., 21. og 22. oktober

 

samt følgende søndage kl. 14-16:

Søndag den 5. november 2017

Søndag den 3. december 2017

Søndag den 7. januar 2018

Søndag den 4. februar 2018

Søndag den 4. marts 2018

Søndag den 8. april 2018

Søndag den 6. maj 2018

Søndag den 3. juni 2018

Søndag den 12. august 2018

Søndag den 2. september 2018

Søndag den 7. oktober 2018

Søndag den 4. november 2018

Søndag den 2. december 2018

 

Besøg på andre tidspunkter:

Kontakt frivilliggruppen v/ Signe Holm-Larsen

på signe.holm.larsen@outlook.dk eller tlf. 2168 8073.

Adresse: Jonstrupsamlingen, Jonstrupvej 288, indgang E, Værløse.

Kommentarer: