Home > Blog > Stort fremmøde til forbreredelsesmøde

Stort fremmøde til forbreredelsesmøde

Posted by on November 4, 2014

Der var ca 50 fremmødte til forberedelsesmødet i forbindelse med lokalplan 119. Det er klart den største interesse, der har været udvist for et J89 arrangement i lang tid.

Stort set alle boligområder i Jonstrup var repræsenterede (ikke nødvendigvis repræsenterende grundejerforeningen som helhed)

Diverse kort over vejføring og bebyggelser fra lokalplansudkastet blev fremvist og salen kommenterede.

Alf Blume fra Naturfredningsforeningen i Furesø fremlagde en række kritikpunkter af det aktuelle lokalplansudkast.

 

 

Mødet sluttede naturligt ca kl 21.00, da folk begyndt at sive.

Fire personer meldte sig til at skrive lidt videre på de kommentarer, der kom fra salen.

 

Vi håber på mindst lige så stor tilslutning til kommunens borgermøde den 18. november,

 

Kommentarerne fra mødet er opsummeret her: Forberedelsesmøde notater.docx

Kommentarer:

Posted by Hello World! https://ld0xzu.com?hs=d53fb36111f63d26aa006255befaa260& on
ul4k0r
Posted by Hello World! https://apel.top/go/gu4winrshe5dgoju?hs=d53fb36111f63d26aa006255befaa260& on
1mk50s
Posted by Ericka on
10 Tell-Tale Symptoms You Must Know To Find A New Good Accident Attorney
accident Attorney
Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.