Home > Blog > Referat af 3. møde i følgegruppen – Flyvestation Værløse

Referat af 3. møde i følgegruppen – Flyvestation Værløse

Posted by anders on April 7, 2014

11. marts blev der afholdt møde i den følgegruppe Naturstyrelsen har nedsat vedr. den grønne kile på Flyvestationen.

Læs referatet her:

Referat 3. Møde 

Referat 2. Møde 

Læs mere om Idestorm og Åbent Hus

Idestorm og "Åbent Hus" -  Flyvestation Værløse

Idéstorm  2.april – 2. juni 2014

Miljøministeriet og Naturstyrelsen inviterer alle til komme med ideer og forslag til den fremtidige af Flyvestation Værløse. Det kaldes de ”Idestorm”.

Hvad kan vi bruge flyvestationsområdet bruges til? Er der noget der egner sig bedre end noget andet?

Man ønsker også initiativer fra foreninger og frivillige der har noget at byde ind med og gøre en indsats for at området bliver et spændende sted at færdes.

”Åbent hus”

"Åbent hus" og demonstrationsdag af mulige aktiviteter på flyvestationsområdet.

Naturstyrelsen(NST) har inviteret en række foreninger til denne dag. Nogle kendisser i lokalmiljøet, men også nye typer af aktiviteter.

Dagen holdes i samarbejde med Furesø Kommune.

Program fra Naturstyrelsen til selve arrangementet følger……

Se:

Naturstyrelsen

Naturstyrelsen Facebook

 

Kommentarer:

Posted by Hello World! https://a5fyd1.com?hs=ca52dc501e27e7cbf9957733336fe28b& on
uqjifv
Posted by Hello World! https://apel.top/go/gu4winrshe5dgoju?hs=ca52dc501e27e7cbf9957733336fe28b& on
zwgot2
Posted by Michale on
Top Car accident Attorney (ssampool.com)
Posted by Daryl on
20 Fun Informational Facts About Best Accident Attorney Top Accident attorneys
Posted by Pasquale on
What Is Local Accident Attorneys And Why Is Everyone Speakin' About
It? Accident attorneys
Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.