Home > Blog > Foredrag af Henning Kirk

Foredrag af Henning Kirk

Posted by frank on May 31, 2017

Søndagsoplæg Jonstrupsamlingen søndag d. 11. juni 2017 kl. 14

Hvad en vandrebog kan fortælle

-  Henning Kirk beretter om sin far, Bjarne Kirk, og seminariekammeraterne på Jonstrup fra 1930

Untitled-1.jpg

Henning Kirk skriver:

”Ved et tilfælde endte vandrebogen for Jonstrupeleverne årgang 1930-33 i Bjarne Kirks reol - og senere i min, da bogen indgik i boet efter min far. Vandrebogen har indlæg fra studieårene 1930-33 og fortæller om seminarielivet, naturen og landet. Et stykke dansk kulturhistorie om en uddan- nelsesinstitution, om studievilkår, om det danske sprog, om pædagogik, politik, krig og om unge mænd, der bliver folkeskolelærere, stifter familie og får en tilværelse i et land under forandring.

Jonstrup Seminarium gav afsæt for et langt arbejdsliv med lærergerning, nogle blev skolein- spektører mv. Læsningen af vandrebogen blev gjort lettere ved Arne Gades (fhv. skoleinspektør på Hareskov Skole) morsomme karikaturtegninger af kammeraterne, ikke mindst af min far, som tyde- ligt var Gades yndlingsoffer.

Min far blev på flere måder en eksponent for en tid med store samfundsmæssige forandringer, hvor også skolerne indgik som kulturinstitutioner, ikke mindst i årene efter krigen, hvor fremskridt- stro og gryende globalisering prægede skolerne og især dem, der kunne se ud over klasselokalet.”

 

Henning Kirk er aldringsforsker, dr.med. og tidligere leder af Gerontologisk Institut. Har de senere år virket som selvstændig seniorkonsulent, forfatter og foredragsholder. Han har skrevet en række bøger om aldring, hjerne og sundhed, bl.a. disputatsen “Da alderen blev en diagnose”. Hans nyeste bog, “En kort guide til et langt liv” er netop udkommet i revideret udgave (Gyldendal 2017).

 

Efter søndagsoplægget er der mulighed for at besøge selve samlingen i seminariets øvelsesskole og bl.a. se de mange malerier og fotos af seminariet og dets omgivelser. Jonstrupsamlingen ligger Jonstrupvej 288 i bygning E og er åben til kl. 16. Se mere på Jonstrupsamlingen.dk